ctt-logoCentrum Transferu Technologii bkarrow-ctt Wróć do strony głównej ARR

Prowadzenie badań, analiz, szkoleń oraz profesjonalne doradztwo w zakresie:

  • przygotowania próbek różnych matryc (wody, osadów dennych, osadów ściekowych, ścieków, gleby) do analizy polichlorowanych bifenyli,
  • opracowania, walidacji procedur badawczych z wykorzystaniem chromatografu gazowego z detektorem wychwytu elektronów lub sprzężonego ze spektrometrią mas,
  • identyfikacji i analizy ilościowej mikrozanieczyszczeń organicznych na podstawie chromatografów,
  • wykorzystania stabilizacji beztlenowej do eliminacji polichlorowanych bifenyli w osadach ściekowych.

 

Więcej informacji plik PDF

„Rozszerzenie działalności Częstochowskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego poprzez utworzenie Centrum Transferu Technologii”

UE-ctt

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013