ctt-logoCentrum Transferu Technologii bkarrow-ctt Wróć do strony głównej ARR

Badania technologiczne procesów oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych, komunalnych oraz przemysłowych. Propozycje rozwiązań technologicznych nowych obiektów oraz modernizacji istniejących.

Badania technologiczne innych procesów biotechnologicznych, w tym m.in. stabilizacji odpadów organicznych. Wykorzystanie innowacyjnych metod, w tym utleniania chemicznego do unieszkodliwiania odpadów.

Więcej informacji plik PDF

„Rozszerzenie działalności Częstochowskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego poprzez utworzenie Centrum Transferu Technologii”

UE-ctt

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013