ctt-logoCentrum Transferu Technologii bkarrow-ctt Wróć do strony głównej ARR

Oferujemy wykonanie badania aerodynamiki cyrkulacyjnej warstwy fluidalnej dowolnego kotła fluidalnego wykonanego w postaci transparentnego modelu w skali laboratoryjnej z zachowaniem pełnego podobieństwa geometrycznego. W badaniach wykorzystywane są reguły podobieństwa dynamicznego przepływów, dzięki czemu stan pracy kotła może zostać odzwierciedlony na stanowisku modelowym. Badania tego typu pozwalają na dokonanie wiarygodnej oceny pracy poszczególnych elementów konturu cyrkulacyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc narażonych na erozję. Obecnie dostępne są modele:

  • nadkrytycznego kotła z cyrkulacyjną warstwą fluidalną o mocy 966MWth pracującego w El. Łagisza (skala 1/20 oraz 1/10),
  • kotła z cyrkulacyjną warstwą fluidalną o mocy 700MWth pracującego w PGE GiEK Oddz. El. Turów (skala 1/20).

Istnieje możliwość zbudowania modelu dowolnego kotła.

Więcej informacji plik PDF

„Rozszerzenie działalności Częstochowskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego poprzez utworzenie Centrum Transferu Technologii”

UE-ctt

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013