ctt-logoCentrum Transferu Technologii bkarrow-ctt Wróć do strony głównej ARR

Program komputerowy „popbaln” pozwala na prowadzenie bilansów masowych kotłów z cyrkulacyjną warstwą fluidalną. Bilans masowy uwzględnia m.in.:

  • konstrukcję geometryczną oraz parametry funkcjonalne kotła (moc, sprawność),
  • cechy urządzeń separujących (przedziałowa skuteczność separacji cyklonu, funkcja drenażu, funkcja nawrotu popiołu lotnego i dennego),
  • zmienny skład gazów w komorze paleniskowej,
  • rozkłady ziaren materiałów granulowanych: zasilających kocioł, popiołu lotnego, popiołu dennego, recyrkulację popiołów dennego i lotnego,
  • procesy występujące w komorze paleniskowej, tj. fragmentację ziaren, spalanie węgla, unos materiałów granulowanych z warstwy, ścieranie, spalanie.

Więcej informacji plik PDF

„Rozszerzenie działalności Częstochowskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego poprzez utworzenie Centrum Transferu Technologii”

UE-ctt

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013