czppt-logoCzęstochowski Park Przemysłowo-Technologiczny bkarrow-ctt Wróć do strony głównej ARR

Podmiotem zarządzającym Częstochowskim Parkiem Przemysłowym jest Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. – spółka prawa handlowego, w której jedynym akcjonariuszem jest Gmina Częstochowa posiadająca 4136 akcji na kwotę 15 037 500 zł tj. 100% udziału w kapitale Spółki.
Celem działalności Spółki jest działanie na rzecz rozwoju regionu częstochowskiego i podnoszenie konkurencyjności jego gospodarki.