czppt-logoCzęstochowski Park Przemysłowo-Technologiczny bkarrow-ctt Wróć do strony głównej ARR

W 2003 roku zostało podpisane porozumienie pomiędzy Miastem Częstochowa, Agencją Rozwoju Przemysłu w Warszawie oraz Hutą Częstochowa SA w sprawie utworzenia Częstochowskiego Parku Przemysłowego na terenach zwalnianych przez hutę oraz na działce Miasta. Utworzenie Parku było nierozerwalnie związane z restrukturyzacją Huty. która w tamtym okresie nie była jeszcze zakończona. Dlatego nie można było włączyć do Parku Przemysłowego wyznaczonych terenów do czasu sprzedaży huty i zakończenia procesu jej restrukturyzacji. W kwietniu 2005 roku Prezydent podjął decyzję o utworzeniu Częstochowskiego Parku Przemysłowego – I etap. W skład Parku weszła działka Miasta przy ulicy Legionów, oraz budynek Agencji Rozwoju Regionalnego przy ul. Wały Dwernickiego 117/121 (dawny budynek Polnamu). W maju 2005 roku złożony został w Agencji Rozwoju Przemysłu w Warszawie wniosek „Budowa infrastruktury dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie Częstochowskiego Parku Przemysłowego" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw działanie 1.3., a 8 września 2005 roku podpisana została umowa na współfinansowanie projektu przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

 

3 lipca 2007r. odbyło się uroczyste otwarcie hali przy ulicy Legionów połączone z konferencją na Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy w ramach działalności Częstochowskiego Parku Przemysłowego.

 

2007 07 03 otwarcie hali 2

2007 07 03 otwarcie hali 3

2007 07 03 otwarcie hali 4

W dniu 6 maja 2008 r. odbyło się uroczyste otwarcie budynku produkcyjno-handlowo-biurowego zlokalizowanego w Częstochowie przy ul. Wały Dwernickiego 117/121.
W uroczystości wzięli udział Wicewojewoda Śląski, Stanisław Dąbrowa, Prezydent Miasta Częstochowy, Tadeusz Wrona, przewodniczący Rady Miasta, Piotr Kurpios, częstochowscy parlamentarzyści – posłanki Halina Rozpondek i Jadwiga Wiśniewska, przedstawiciele Ministerstw i Agencji Rozwoju Przemysłu, prezesi i dyrektorzy częstochowskich firm i instytucji oraz przedsiębiorcy wynajmujący pomieszczenia w Częstochowskim Parku Przemysłowym. Poświęcenia budynku dokonał Arcybiskup Metropolita Częstochowski, Stanisław Nowak.

 

Biurowiec będzie służył firmom o bardzo zróżnicowanych profilach: są w nim powierzchnie produkcyjne, handlowe, biurowe i magazynowe przeznaczone na wynajem. Umożliwi to przedsiębiorcom prowadzenie w budynku swojej działalności gospodarczej.

 


Kwota dofinansowania całego projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosła 20.131.210,00 zł, udział finansowy Gminy Częstochowa to 3.000.000,00 zł.

 

otwarcie park 1

 

Cel powstania CzPPT

1. Projekt „Budowa infrastruktury dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie Częstochowskiego Parku Przemysłowego"

Stymulowanie rozwoju gospodarczego Częstochowy, a pośrednio również subregionu częstochowskiego. Przygotowane zostaną atrakcyjne powierzchnie produkcyjne i biurowe, na których przedsiębiorstwa, przede wszystkim małe i średnie, będą mogły prowadzić działalność gospodarczą.

 


Projekt łączy działania modernizacyjne istniejącego majątku trwałego (remont i adaptacja budynku przy ul. Wały Dwernickiego) z budową nowej infrastruktury (media miejskie, drogi wewnętrzne, place manewrowe) i nowego obiektu (hala o przeznaczeniu produkcyjno-biurowym) na terenie przy ul. Legionów.

 

 

2. Projekt „Wspomaganie procesu zarządzania i funkcjonowania Częstochowskiego Parku Przemysłowego

  • Wspomaganie w zarządzaniu CzPP poprzez profesjonalne przygotowanie podmiotu zarządzającego do wyzwań związanych z zarządzaniem terenami i obiektami parku.
  • Pomoc w skutecznym pozyskiwaniu klientów (beneficjentów) oferty parku poprzez opracowanie dokumentów: strategii pozyskiwania klientów, strategii promocji CzPP i jednostki zarządzającej oraz dzięki opracowaniu profesjonalnych materiałów promocyjnych.
  • Zapewnienie klientom (beneficjentom) Parku oraz podmiotom zainteresowanym ofertą Parku profesjonalnej obsługi na każdym etapie lokowania i realizowania inwestycji poprzez zapewnienie profesjonalnej kadry doradczej, wyposażonej w odpowiednie materiały (przewodnik dla inwestora oraz strona internetowa)
  • Optymalizacja bieżącego zarządzania Parkiem osiągnięta poprzez warsztaty i usługi doradcze skierowane dla personelu i kadry zarządzającej.
  • Stworzenie możliwości do wykorzystania najlepszych praktyk płynących z doświadczeń międzynarodowych i krajowych w zakresie realizacji podobnych projektów poprzez organizację konferencji i wizyt studialnych.