Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

Zamówienia publiczne

Częstochowa: Usługa szkoleniowa nt. Równościowe szkolenia w zakresie zarządzania różnorodnością skierowane do PES w ramach realizacji projektu pn Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego.

 

Numer ogłoszenia: 219864 - 2014; data zamieszczenia: 01.07.2014

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Częstochowa: Usługa szkoleniowa pn. Akademia Liderów Ekonomii Społecznej w ramach realizacji projektu Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego

 

Numer ogłoszenia: 219720 - 2014; data zamieszczenia: 01.07.2014

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

nr sprawy ARR/19/MP-CZ/14/P

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na prowadzenie warsztatów z przedsiębiorczości, warsztatów społecznych, warsztatów umiejętności uczenia się w ramach realizacji projektu „Edukacja młodego pokolenia”

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

nr sprawy ARR/18/MP-KL/14/P

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na prowadzenie warsztatów z przedsiębiorczości, warsztatów społecznych, warsztatów umiejętności uczenia się w ramach realizacji projektu „Wiedza to sukces”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


nr sprawy ARR/19/MP-CZ/14/P

 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na prowadzenie warsztatów przedsiębiorczości, warsztatów społecznych, warsztatów umiejętności uczenia sie w ramach realizacji projektu "Edukacja Młodego pokolenia."

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


nr sprawy ARR/18/MP-KL/14/P

 
dotyczy: prowadzenie warsztatów z przedsiębiorczości, warsztatów społecznych, warsztatów umiejętności uczenia się w ramach realizacji projektu „Wiedza to sukces”.

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

nr sprawy ARR/17/MP-KL/14/P

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług doradztwa w ramach realizacji projektu „Wiedza to sukces”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
nr sprawy ARR/17/MP-KL/14/P

 

dotyczy: świadczenie usług doradztwa w ramach realizacji projektu „Wiedza to sukces".

PRZETARG ARR/19/MP-CZ/14/P


Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późniejszymi zmianami) na


Prowadzenie warsztatów z przedsiębiorczości, warsztatów społecznych, warsztatów umiejętności uczenia się w ramach realizacji projektu „Edukacja młodego pokolenia”

 

PRZETARG ARR/18/MP-KL/14/P


Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późniejszymi zmianami) naProwadzenie warsztatów z przedsiębiorczości, warsztatów społecznych, warsztatów umiejętności uczenia się w ramach realizacji projektu „Wiedza to sukces”