Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

Zamówienia publiczne

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

nr sprawy ARR/13/MP-CZ/14/P

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na prowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno – wyrównawczych oraz kół zainteresowań w Gimnazjum nr 1 Im. Armii Krajowej w Rędzinach

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


nr sprawy ARR/12/MP-CZ/14/P

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na prowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno – wyrównawczych oraz kół zainteresowań w Gimnazjum im. K.K. Baczyńskiego w Poczesnej

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


nr sprawy ARR/15/MP-CZ/14/P

 

dotyczy: świadczenia usług doradztwa zawodowego w ramach realizacji projektu "Edukacja młodego pokolenia"

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


nr sprawy ARR/10/MP-KL/14/P

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę cateringu polegająca na przygotowaniu i dostarczeniu zestawów prowiantów dla uczestników/ uczestniczek dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w ramach realizacji projektu „Wiedza to sukces"

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


nr sprawy ARR/11/MP-CZ/14/P

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na prowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno – wyrównawczych oraz kół zainteresowań w Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego przy Zespole Szkół we Wrzosowej

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


nr sprawy ARR/12/MP-CZ/14/P

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na prowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno – wyrównawczych oraz kół zainteresowań w Gimnazjum im. K.K. Baczyńskiego w Poczesnej

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


nr sprawy ARR/14/MP-CZ/14/P

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na prowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno – wyrównawczych oraz kół zainteresowań w Gimnazjum nr 2 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym im . Jana Pawła II w Rudnikach

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


nr sprawy ARR/13/MP-CZ/14/P

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na prowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno – wyrównawczych oraz kół zainteresowań w Gimnazjum nr 1 im. Armii Krajowej w Rędzinach

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


nr sprawy ARR/9/MP-KL/14/P

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na prowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno – wyrównawczych oraz kół zainteresowań w Gimnazjum przy Zespole Szkół im. Synów Pułku w Węglowicach

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


nr sprawy ARR/8/MP-KL/14/P

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na prowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno – wyrównawczych oraz kół zainteresowań w Gimnazjum przy Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Pankach