Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

Zamówienia publiczne

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Nr sprawy ARR/22/OWES/14/P


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę szkoleniową nt.: „Szkolenie dla uzyskania wiedzy i umiejętności niezbędnych do założenia/prowadzenia działalności w sektorze ES”w ramach realizacji projektu „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego”.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Nr sprawy ARR/21/OWES/14/P


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę szkoleniową nt.: „Równościowe szkolenia w zakresie zarządzania różnorodnością skierowane do PES”w ramach realizacji projektu „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego”.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Nr sprawy ARR/20/RP-OWES/14/P


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę szkoleniową nt.: „Akademia Liderów Ekonomii Społecznej” w ramach realizacji projektu „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego”.

 

Częstochowa: Usługa szkoleniowa pn. Szkolenie dla uzyskania wiedzy i umiejętności do założenia/prowadzenia działalności w sektorze Ekonomii Społecznej w ramach realizacji projektu pn Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego.

 

Numer ogłoszenia: 219958 - 2014; data zamieszczenia: 01.07.2014

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Częstochowa: Usługa szkoleniowa nt. Równościowe szkolenia w zakresie zarządzania różnorodnością skierowane do PES w ramach realizacji projektu pn Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego.

 

Numer ogłoszenia: 219864 - 2014; data zamieszczenia: 01.07.2014

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Częstochowa: Usługa szkoleniowa pn. Akademia Liderów Ekonomii Społecznej w ramach realizacji projektu Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego

 

Numer ogłoszenia: 219720 - 2014; data zamieszczenia: 01.07.2014

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

nr sprawy ARR/19/MP-CZ/14/P

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na prowadzenie warsztatów z przedsiębiorczości, warsztatów społecznych, warsztatów umiejętności uczenia się w ramach realizacji projektu „Edukacja młodego pokolenia”

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

nr sprawy ARR/18/MP-KL/14/P

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na prowadzenie warsztatów z przedsiębiorczości, warsztatów społecznych, warsztatów umiejętności uczenia się w ramach realizacji projektu „Wiedza to sukces”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


nr sprawy ARR/19/MP-CZ/14/P

 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na prowadzenie warsztatów przedsiębiorczości, warsztatów społecznych, warsztatów umiejętności uczenia sie w ramach realizacji projektu "Edukacja Młodego pokolenia."

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


nr sprawy ARR/18/MP-KL/14/P

 
dotyczy: prowadzenie warsztatów z przedsiębiorczości, warsztatów społecznych, warsztatów umiejętności uczenia się w ramach realizacji projektu „Wiedza to sukces”.