Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

Zamówienia publiczne

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert

 

nr sprawy ARR/30/OWES/2015/P

 

dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn. usługa szkoleniowa dla rozwoju sektora ekonomii społecznej w ramach realizacji projaktu " Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego"

PRZETARG ARR/30/OWES/2015/P

 

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na podstawie ustawy art. 11 ust. 8 z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811 i 915, 1146, 1232 oraz z 2015 poz. 34 zwanej dalej „ustawą Pzp”

 

Usługa szkoleniowa dla rozwoju sektora ekonomii społecznej w ramach realizacji projektu Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


nr sprawy ARR/28/CP/14/P


dotyczy: Świadczenie usług w zakresie fizycznej ochrony mienia znajdującego się w budynku zlokalizowanym w Częstochowie przy ul. Wały Dwernickiego 117/121 stanowiącym własność Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. wraz z obsługą recepcji i świadczeniem prac porządkowych.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


nr sprawy ARR/29/CP/14/P


dotyczy: Świadczenie usług w zakresie fizycznej ochrony mienia znajdującego się w budynku zlokalizowanym w Częstochowie przy ul. Odlewników 43 stanowiącym własność Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., wraz z obsługą kotłowni i świadczeniem prac porządkowych.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert

 

nr sprawy ARR/28/CP/14/P

 


Świadczenie usług w zakresie fizycznej ochrony mienia znajdującego się w budynku zlokalizowanym w Częstochowie przy ul. Wały Dwernickiego 117/121 stanowiącym własność Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert

 

nr sprawy ARR/29/CP/14/P

 

Świadczenie usługi w zakresie fizycznej ochrony mienia znajdującego się w budynku zlokalizowanym w Częstochowie przy ul. Odlewników 43 stanowiącym własność Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


nr sprawy ARR/27/MP-CZ/14/P


dotyczy: Prowadzenie warsztatów artystycznych (muzycznych) w ramach realizacji projektu Edukacja młodego pokolenia w Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego przy Zespole Szkół we Wrzosowej oraz w Gimnazjum nr 1 im. Armii Krajowej w Rędzinach w okresie roku szkolnego 2014/2015.

PRZETARG ARR/29/CP/14/P


Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na podstawie ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811 i 915, 1146, 1232) zwanej dalej „ustawą Pzp”

na


Świadczenie usługi w zakresie fizycznej ochrony mienia znajdującego się w budynku zlokalizowanym w Częstochowie przy ul. Odlewników 43 stanowiącym własność Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.

 

PRZETARG ARR/28/CP/14/P


Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na podstawie ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811 i 915, 1146, 1232) zwanej dalej „ustawą Pzp”

na


Świadczenie usług w zakresie fizycznej ochrony mienia znajdującego się w budynku zlokalizowanym w Częstochowie przy ul. Wały Dwernickiego 117/121 stanowiącym własność Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert


nr sprawy ARR/27/MP-CZ/14/P


Prowadzenie warsztatów artystycznych w ramach realizacji projektu „Edukacja młodego pokolenia”