Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

Zamówienia publiczne

PRZETARG ARR/45/CP/2016

 

Przetarg nieograniczony na usługę w zakresie fizycznej ochrony mienia znajdującego się w budynku zlokalizowanym w Częstochowie przy ul. Wały Dwernickiego 117/121, stanowiącym własność Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., wraz z obsługą recepcji i świadczeniem prac porządkowych w okresie od 1.01.2017r. do 31.12.2017r.

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi ARR/33/MF/15/P

 

Częstochowa: Świadczenie pomocy prawnej dla Funduszu Pożyczkowego w Częstochowie prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A dla przedsiębiorców z województwa śląskiego.

 


Numer ogłoszenia: 4824 - 2016; data zamieszczenia: 07.01.2016

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

nr sprawy ARR/33/MF/15/P

 

Świadczenie pomocy prawnej dla Funduszu Pożyczkowego w Częstochowie prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A dla przedsiębiorców z województwa śląskiego.
 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi ARR/32/CP/15/P

 

Częstochowa: Świadczenie usług w zakresie fizycznej ochrony mienia znajdującego się w budynku zlokalizowanym w Częstochowie przy ul. Wały Dwernickiego 117/121 stanowiącym własność Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. wraz z obsługą recepcji i świadczeniem prac porządkowych


Numer ogłoszenia: 357412 - 2015; data zamieszczenia: 30.12.2015

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

nr sprawy ARR/32/CP/15/P

 

Świadczenie usług w zakresie fizycznej ochrony mienia znajdującego się w budynku zlokalizowanym w Częstochowie przy ul. Wały Dwernickiego 117/121 stanowiącym własność Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. wraz z obsługą recepcji i świadczeniem prac porządkowych.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

nr sprawy ARR/31/CP/15/P

 

Świadczenie usług w zakresie fizycznej ochrony mienia znajdującego się w budynku zlokalizowanym w Częstochowie przy ul. Odlewników 43 stanowiącym własność Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., wraz z obsługą kotłowni i świadczeniem prac porządkowych.

Odpowiedzi na pytania wykonawcy - ARR/33/MF/15/P


Odpowiedzi na pytania wykonawcy – dotyczy przetargu nieograniczonego na “Świadczenie pomocy prawnej dla Funduszu Pożyczkowego w Częstochowie prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A dla przedsiębiorców z województwa śląskiego”.

Odpowiedzi na pytania wykonawcy - ARR/32/CP/15/P


Odpowiedzi na pytania wykonawcy – dotyczy przetargu nieograniczonego na “Świadczenie usług w zakresie fizycznej ochrony mienia znajdującego się w budynku zlokalizowanym w Częstochowie przy ul. Wały Dwernickiego 117/121 stanowiącym własność Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. wraz z obsługą recepcji i świadczeniem prac porządkowych”.

PRZETARG - ARR/31/CP/15/P

 

Odpowiedzi na pytania wykonawcy – dotyczy przetargu nieograniczonego na “Świadczenie usług w zakresie fizycznej ochrony mienia znajdującego się w budynku zlokalizowanym w Częstochowie przy ul. Odlewników 43 stanowiącym własność Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., wraz z obsługą kotłowni i świadczeniem prac porządkowych”.

PRZETARG ARR/33/MF/15/P

 

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na podstawie ustawy art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  tj. Dz. U. z 2013r. poz. 907, 984, 1047, 1473) zwanej dalej „ustawą Pzp”

 

Świadczenie pomocy prawnej dla Funduszu Pożyczkowego w Częstochowie prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A dla przedsiębiorców z województwa śląskiego.