Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert

 

nr sprawy ARR/28/CP/14/P

 


Świadczenie usług w zakresie fizycznej ochrony mienia znajdującego się w budynku zlokalizowanym w Częstochowie przy ul. Wały Dwernickiego 117/121 stanowiącym własność Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.

 


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty