Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
ZAM/59/BZ/2016

 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - BUDOWA CENTRUM LOGISTYCZNEGO w zakresie umożliwiającym uzyskanie, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, pozwolenia na użytkowanie oraz użytkowanie budynku zgodnie z jego przeznaczeniem wraz z zagospodarowaniem terenu działki oraz wykonaniem przyłączy.

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., 42-202 Częstochowa, aleja Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 8, tel. 34 360 56 88, faks 34 360 57 47, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., adres strony internetowej: http://www.arr.czestochowa.pl informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w ww. postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Uzupełniona informacja z otwarcia ofert

ZAM/59/BZ/2016

 

w przetargu nieograniczonym na realizacje zadania pn. Budowa Centrum Logistycznego w zakresie umożliwiającym uzyskanie, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, pozwolenia na użytkowanie oraz użytkowanie budynku zgodnie z jego przeznaczeniem wraz z zagospodarowaniem terenu działki oraz wykonaniem przyłączy.

Informacja z otwarcia ofert - ZAM/59/BZ/2016

 

Nr postępowania ZAM/59/BZ/2016

 

dot. przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Budowa Centrum Logistycznego w zakresie umożliwiającym uzyskanie, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, pozwolenia na użytkowanie oraz użytkowanie budynku zgodnie z jego przeznaczeniem wraz z zagospodarowaniem terenu działki oraz wykonaniem przyłączy.

W nawiązaniu do złozonych zapytań do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający w trybie art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wyjaśnia co następuje:

 

Odpowiedzi na pytania dot. postępowania ZAM/59/BZ/2016

W nawiązaniu do złozonych zapytań do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający w trybie art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wyjaśnia co następuje:

 

Odpowiedzi na pytania dot. postępowania ZAM/59/BZ/2016

Warunki techniczne, formularze ofertowe 2016.01.24

W nawiązaniu do złozonych zapytań do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający w trybie art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wyjaśnia co następuje:

 

Odpowiedzi na pytania dot. postępowania ZAM/59/BZ/2016

W nawiązaniu do złozonych zapytań do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający w trybie art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wyjaśnia co następuje:

 

Odpowiedzi na pytania dot. postępowania ZAM/59/BZ/2016

Dokumenty uzupełniające ZAM/59/BZ/2016

W nawiązaniu do złozonych zapytań do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający w trybie art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wyjaśnia co następuje:

 

Odpowiedzi na pytania dot. postępowania ZAM/59/BZ/2016

Pozwolenie na budowę ZAM/59/BZ/2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Nr postępowania ZAM/59/BZ/2016

 

BUDOWA CENTRUM LOGISTYCZNEGO w zakresie umożliwiającym uzyskanie, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, pozwolenia na użytkowanie oraz użytkowanie budynku zgodnie z jego przeznaczeniem wraz z zagospodarowaniem terenu działki oraz wykonaniem przyłączy

 

Informacja dot. wyboru najkorzystniejszej oferty
Nr postępowania ZAM/55/CP/2016

 

Informacja dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę ochrony mienia znajdującego się w budynku zlokalizowanym w Częstochowie przy ul. Wały Dwernickiego 117/121, stanowiącym własność Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., wraz z obsługą recepcji i świadczeniem prac porządkowych w okresie od 1.01.2017 r. do 30.10.2017 r.