Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

icon ofertapracyZarząd Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. w zawiązku z realizacją projektu "Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2018 - 2023" w ramach konkursu RPSL.09.03.01-IZ.01-24-013/15 , Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA IX Włączenie społeczne DZIAŁANIE 9.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie PODDZIAŁANIE 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej
ogłasza nabór na stanowisko


Doradca specjalistyczny prawny

                                                                    w Jurajskim Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej

OGŁOSZENIE

icon ofertapracy

Zarząd Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. w zawiązku z realizacją projektu "Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2018 - 2023" w ramach konkursu RPSL.09.03.01-IZ.01-24-205/17, Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 
OŚ PRIORYTETOWA IX Włączenie społeczne DZIAŁANIE 9.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie PODDZIAŁANIE 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej 


ogłasza nabór na stanowisko
Animatora
w Jurajskim Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej 2018-2023

icon ofertapracyOgłoszenie o naborze na stanowisko
specjalisty ds. rozliczeń finansowo-księgowych i ds. kontroli w projekcie unijnym (pełny etat)

 

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., będąca Operatorem Podmiotowego Systemu Finansowania (PSF) wdrażanego w województwie śląskim w ramach RPO WSL 2014-2020, ogłasza nabór na wolne stanowisko w projekcie pn. Centrum Usług Rozwojowych w województwie śląskim. Wsparcie na rzecz MSP i ich pracowników, realizowanym w ramach Poddziałania 8.2.3.

Zarząd Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. w zawiązku z realizacją projektu "Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej" w ramach konkursu RPSL.09.03.01-IZ.01-24-013/15 , Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
OŚ PRIORYTETOWA IX Włączenie społeczne DZIAŁANIE 9.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie PODDZIAŁANIE 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej
ogłasza nabór na stanowisko

  Doradca specjalistyczny prawny
                                               w Jurajskim Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej

icon ofertapracyOGŁOSZENIE
Zarząd Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. w zawiązku z realizacją projektu "Szansa na zatrudnienie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII, Działanie 7.4 Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu), Poddziałanie 7.4.2 Outplacement.

 

ogłasza nabór na stanowisko:
SPECJALISTA DO SPRAW ZATRUDNIENIA
 w projekcie „Szansa na zatrudnienie”
realizowanego przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.