Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


nr sprawy ARR/28/CP/14/P


dotyczy: Świadczenie usług w zakresie fizycznej ochrony mienia znajdującego się w budynku zlokalizowanym w Częstochowie przy ul. Wały Dwernickiego 117/121 stanowiącym własność Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. wraz z obsługą recepcji i świadczeniem prac porządkowych.

Szczegółowa informacja o udzieleniu zamówienia