Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


nr sprawy ARR/27/MP-CZ/14/P


dotyczy: Prowadzenie warsztatów artystycznych (muzycznych) w ramach realizacji projektu Edukacja młodego pokolenia w Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego przy Zespole Szkół we Wrzosowej oraz w Gimnazjum nr 1 im. Armii Krajowej w Rędzinach w okresie roku szkolnego 2014/2015.

 

Szczegółowa informacja o udzieleniu zamówienia