Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. jest spółką prawa handlowego, w której jedynym akcjonariuszem jest Gmina Częstochowa posiadająca 6115 akcji na kwotę 15 287 500 zł tj. 100% udziału w kapitale Spółki.
Celem działalności Spółki jest działanie na rzecz rozwoju regionu częstochowskiego i podnoszenie konkurencyjności jego gospodarki.


RADA NADZORCZA

  • Arkadiusz Lewicki - Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Zbigniew Cierpiał - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
  • Daniel Woch - Sekretarz Rady Nadzorczej
  • Zbigniew Faruga - Członek Rady Nadzorczej
  • Tomasz Szczerba – Członek Rady Nadzorczej


ZARZĄD

  • Marcin Kozak - Prezes Zarządu
  • Anna Potrzebowska - Wiceprezes Zarządu
Zbigniew Faruga