Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

Zamówienia publiczne

PRZETARG ARR/26/MP-CZ/14/P


Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na podstawie ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811 i 915).
na


Prowadzenie warsztatów artystycznych w ramach realizacji projektu
„Edukacja młodego pokolenia” w Gimnazjum nr 1 im. Armii Krajowej w Rędzinach

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
nr sprawy ARR/23/MP-CZ/14/P


dotyczy: prowadzenie warsztatów artystycznych w ramach realizacji projektu „Edukacja młodego pokolenia”.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
nr sprawy ARR/25/MP-KL/14/P


dotyczy: prowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz kół zainteresowań w gimnazjach powiatu kłobuckiego.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
nr sprawy ARR/24/MP-KL/14/P


dotyczy: prowadzenie warsztatów artystycznych w ramach realizacji projektu „Wiedza to sukces”.

 

PRZETARG ARR/24/MP-KL/14/P


Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811 i 915) na

 

Prowadzenie warsztatów artystycznych w ramach realizacji projektu „Wiedza to sukces”

 

PRZETARG ARR/25/MP-KL/14/P


Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811 i 915) na

 

Prowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych
oraz kół zainteresowań w gimnazjach powiatu kłobuckiego

 

PRZETARG ARR/23/MP-CZ/14/P
Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na podstawie ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811 i 915).
na


Prowadzenie warsztatów artystycznych w ramach realizacji projektu
„Edukacja młodego pokolenia”

 

Częstochowa: Usługa szkoleniowa pn Szkolenie dla uzyskania wiedzy i umiejętności do założenia/prowadzenia działalności w sektorze Ekonomii Społecznej w ramach realizacji projektu Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego.
Numer ogłoszenia: 242792 - 2014;
data zamieszczenia: 21.07.2014

Częstochowa: Usługa szkoleniowa pn Akademia Liderów Ekonomii Społecznej w ramach realizacji projektu Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego.
Numer ogłoszenia: 242746 - 2014;
data zamieszczenia: 21.07.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Częstochowa: Równościowe szkolenia w zakresie zarządzania różnorodnością skierowane do PES
Numer ogłoszenia: 241786 - 2014;
data zamieszczenia: 18.07.2014