Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert

 

nr sprawy ARR/30/OWES/2015/P

 

dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn. usługa szkoleniowa dla rozwoju sektora ekonomii społecznej w ramach realizacji projaktu " Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego"


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty