Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak sprawy: ZAM/21/OWES/2017

Przedmiot zamówienia: Coaching polegający na określeniu potencjału osoby prawnej do utworzenia/ rozszerzenia działalności przedsiębiorstwa społecznego w ramach projektu „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” realizowanego w ramach Poddziałania 9.3.1. „Wsparcie sektora ekonomii społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Miejsce i termin złożenia oferty: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., al. Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 3 (Biuro projektu JOWES), 20 luty 2017.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak sprawy: ZAM/19/OWES/2017

Przedmiot zamówienia: Szkolenie z zakresu sitodruku w wymiarze minimum 40 godzin dla 1 osoby, będącej uczestnikiem projektu „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, realizowanego w ramach Poddziałania 9.3.1. „Wsparcie sektora ekonomii społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Miejsce i termin złożenia oferty: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., al. Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 3 (Biuro projektu JOWES), 17 luty 2017.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak sprawy: ZAM/18/OWES/2017

Przedmiot zamówienia: Usługa konsultacji grupowych i indywidualnych w Strefie fundraisingu dla uczestników projektu „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, realizowanego w ramach Poddziałania 9.3.1. „Wsparcie sektora ekonomii społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Miejsce i termin złożenia oferty: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., al. Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 3 (Biuro projektu JOWES), 17 luty 2017.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak sprawy: ZAM/17/OWES/2017

Przedmiot zamówienia: Usługa organizacji i przeprowadzenia szkolenia z zakresu tworzenia i optymalizowania stron internetowych dla pracowników nowoutworzonych przedsiębiorstw społecznych dla uczestników projektu „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, realizowanego w ramach Poddziałania 9.3.1. „Wsparcie sektora ekonomii społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Miejsce i termin złożenia oferty: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., al. Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 3 (Biuro projektu JOWES), 10 luty 2017.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak sprawy: ZAM/16/OWES/2017

Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie usługi w formie Studiów Podyplomowych dla kadry projektu "Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej", realizowanego w ramach Poddziałania 9.3.1. "Wsparcie sektora ekonomii społecznej" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Miejsce i termin złożenia oferty: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., al. Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 3 (Biuro projektu JOWES), 07 luty 2017 r. do godziny 15:30.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak sprawy: ZAM/15/OWES/2017

Przedmiot zamówienia: Usługa organizacji i przeprowadzenia kursu masażu klasycznego dla pracowników nowoutworzonych przedsiębiorstw społecznych dla uczestników projektu „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, realizowanego w ramach Poddziałania 9.3.1. „Wsparcie sektora ekonomii społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

Miejsce i termin złożenia oferty: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., al. Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 3 (Biuro projektu JOWES), 07 luty 2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Znak sprawy: ZAM/09/MP-RZ/2017

 

Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie szkolenia zawodowego „Operator obrabiarek sterowanych numerycznie” i „Kurs języka angielskiego, poziom podstawowy” oraz organizacja i przeprowadzenie zewnętrznych egzaminów dla uczestników projektu „Szansa na zatrudnienie”, realizowanego w ramach Poddziałania 7.4.2. „Outplacement” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (kod CPV: 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego).

 

Miejsce i termin złożenia oferty: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., al. Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 6A (Biuro projektu), do 23 stycznia 2017 r. do godz. 12.00.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak sprawy: ZAM/08/MP-RZ/2017

 

Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie szkolenia zawodowego „Operator koparko-ładowarki kl. III wszystkie typy” oraz organizacja i przeprowadzenie zewnętrznego egzaminu dla uczestnika projektu „Szansa na zatrudnienie”, realizowanego w ramach Poddziałania 7.4.2. „Outplacement” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (kod CPV: 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego).

 

Miejsce i termin złożenia oferty: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., al. Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 6A (Biuro projektu), do 17 stycznia 2017 r. do godz. 12.00.