Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak sprawy: ZAM/12/OWES/2017

Przedmiot zamówienia: Usługa organizacji i przeprowadzenia kursu pilota wycieczek dla pracowników nowoutworzonych przedsiębiorstw społecznych dla uczestników projektu „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, realizowanego w ramach Poddziałania 9.3.1. „Wsparcie sektora ekonomii społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

Miejsce i termin złożenia oferty: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., al. Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 3 (Biuro projektu JOWES), 20 styczeń 2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak sprawy: ZAM/11/OWES/2017

 

Przedmiot zamówienia: Usługa organizacji i przeprowadzenia kursu grafiki komputerowej dla pracowników nowoutworzonych przedsiębiorstw społecznych dla uczestników projektu „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, realizowanego w ramach Poddziałania 9.3.1. „Wsparcie sektora ekonomii społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

 

Miejsce i termin złożenia oferty: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., al. Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 3 (Biuro projektu JOWES), 20 styczeń 2017 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak sprawy: ZAM/07/MP-RZ/2017

 

Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie szkoleń zawodowych oraz organizacja  i przeprowadzenie zewnętrznych egzaminów dla uczestników projektu „Szansa na zatrudnienie”, realizowanego w ramach Poddziałania 7.4.2. „Outplacement” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (kod CPV: 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego).

 

Miejsce i termin złożenia oferty: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., al. Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 6A (Biuro projektu), do 16 stycznia 2017 r. do godz. 12.00.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak sprawy: ZAM/06/OWES/2017

Przedmiot zamówienia: Usługa organizacji i przeprowadzenia szkolenia z zakresu barista dla pracowników nowoutworzonych przedsiębiorstw społecznych dla uczestników projektu „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, realizowanego w ramach Poddziałania 9.3.1. „Wsparcie sektora ekonomii społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

Miejsce i termin złożenia oferty: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., al. Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 3 (Biuro projektu JOWES), 12 styczeń 2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak sprawy: ZAM/05/OWES/2017

Przedmiot zamówienia: Usługa organizacji i przeprowadzenia szkolenia z zakresu barman dla pracowników nowoutworzonych przedsiębiorstw społecznych dla uczestników projektu „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, realizowanego w ramach Poddziałania 9.3.1. „Wsparcie sektora ekonomii społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

Miejsce i termin złożenia oferty: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., al. Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 3 (Biuro projektu JOWES), 11 styczeń 2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak sprawy: ZAM/04/OWES/2017

Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie usługi dot. pełnienia roli członka Komisji Oceny Wniosków o udzielenie wsparcia pomostowego na zatrudnione osoby w tworzonych lub istniejących Przedsiębiorstwach Społecznych w projekcie „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” realizowanego w ramach Poddziałania 9.3.1. „Wsparcie sektora ekonomii społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Miejsce i termin złożenia oferty: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., al. Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 3 (Biuro projektu JOWES), 11 styczeń 2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak sprawy: ZAM/03/OWES/2017

Przedmiot zamówienia: Usługa organizacji i przeprowadzenia szkolenia z zakresu palacz kotłów C.O. dla pracowników nowoutworzonych przedsiębiorstw społecznych dla uczestników projektu „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, realizowanego w ramach Poddziałania 9.3.1. „Wsparcie sektora ekonomii społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Miejsce i termin złożenia oferty: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., al. Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 3 (Biuro projektu JOWES), 10 styczeń 2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak sprawy: ZAM/02/OWES/2017

Przedmiot zamówienia: Usługa organizacji i przeprowadzenia szkolenia z zakresu sitodruku dla pracowników nowoutworzonych przedsiębiorstw społecznych dla uczestników projektu „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, realizowanego w ramach Poddziałania 9.3.1. „Wsparcie sektora ekonomii społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Miejsce i termin złożenia oferty: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., al. Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 3 (Biuro projektu JOWES), 10 styczeń 2017 r.