Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak sprawy: ZAM/01/OWES/2017

Przedmiot zamówienia: usługa organizacji i przeprowadzenia szkolenia z zakresu wiązania siana – tworzenia figur, zwierząt i postaci dla pracowników nowoutworzonych przedsiębiorstw społecznych dla uczestników projektu „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, realizowanego w ramach Poddziałania 9.3.1. „Wsparcie sektora ekonomii społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Miejsce i termin złożenia oferty: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., al. Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 3 (Biuro projektu JOWES), 10 styczeń 2017 r.

INFORMACJE O WYBORZE WYKONAWCY ZAMÓWIENIA

ZAM/57/OWES/2016

 

Postępowanie dot. usługi organizacji i przeprowadzenia szkoleń zawodowych z zakresu pilarz-drwal dla pracowników nowoutworzonych przedsiębiorstw społecznych dla uczestników projektu „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, realizowanego w ramach Poddziałania 9.3.1. „Wsparcie sektora ekonomii społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego:

INFORMACJE O WYBORZE WYKONAWCY ZAMÓWIENIA

ZAM/51/OWES/2016

 

Przedmiot zamówienia: Usługa organizacji i przeprowadzenia szkoleń zawodowych z zakresu carving  dla pracowników nowoutworzonych przedsiębiorstw społecznych dla uczestników projektu „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, realizowanego w ramach Poddziałania 9.3.1. „Wsparcie sektora ekonomii społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

INFORMACJE O WYBORZE WYKONAWCY ZAMÓWIENIA

ZAM/52/OWES/2016

 

Przedmiot zamówienia: Usługa organizacji i przeprowadzenia szkoleń zawodowych z zakresu kucharz  dla pracowników nowoutworzonych przedsiębiorstw społecznych dla uczestników projektu „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, realizowanego w ramach Poddziałania 9.3.1. „Wsparcie sektora ekonomii społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak sprawy: ZAM/56/OWES/2016

Przedmiot zamówienia: Usługa organizacji i przeprowadzenia kursu palacza kotłów C.O. dla pracowników nowoutworzonych przedsiębiorstw społecznych dla uczestników projektu „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, realizowanego w ramach Poddziałania 9.3.1. „Wsparcie sektora ekonomii społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Miejsce i termin złożenia oferty: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., al. Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 3 (Biuro projektu JOWES), 28 grudzień 2016 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak sprawy: ZAM/57/OWES/2016

Przedmiot zamówienia: Usługa organizacji i przeprowadzenia kursu pilarz-drwal dla pracowników nowoutworzonych przedsiębiorstw społecznych dla uczestników projektu „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, realizowanego w ramach Poddziałania 9.3.1. „Wsparcie sektora ekonomii społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Miejsce i termin złożenia oferty: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., al. Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 3 (Biuro projektu JOWES), 28 grudzień 2016 r.

 

WYNIKI POSTĘPOWANIA W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Znak sprawy: ZAM/47/MP-RZ/2016

 

Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie szkoleń zawodowych oraz organizację i przeprowadzenie zewnętrznych egzaminów dla uczestników projektu "Szansa na zatrudnienie", realizowanego w ramach Poddziałania 7.4.2. "Outplacement" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Odpowiedz na nadesłane oferty dot. ZAM/44/PK/2016

 

Zarząd Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., informuje, że uchwałą nr 16/V/2016 Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. z dnia 09 grudnia 2016 roku, w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016, Rada Nadzorcza spośród zebranych ofert wybrała do badania sprawozdania finansowego firmę Concept Finance Audyt i Doradztwo Rafał Durkacz z siedzibą w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 270, XIV p., lok. 1408.

 

Dziękujemy za wszystkie nadesłane oferty.