Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak sprawy: ZAM/86/MP-RZ/2017

Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie  szkolenia zawodowego nr 1 – Specjalista ds. kadr i płac  wraz z egzaminem (dla 2 osób); szkolenia zawodowego nr 2 – przygotowującego do uzyskania uprawnień elektroenergetycznych ( grupa1) - uzyskanie świadectw kwalifikacyjnych w zakresie eksploatacji (E) i dozoru (D) - urządzeń, instalacji o napięciu niższym niż 1kV  oraz w zakresie uzyskania uprawnień gazowych ( grupa 3) – uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie  eksploatacji (E) urządzeń, instalacji -  urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5kPa (dla 1 osoby ) oraz przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych potwierdzających uzyskanie świadectwa  kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji ( E )  i dozoru ( D ) urządzeń, instalacji o napięciu niższym niż 1kV  oraz uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji ( E ) urządzeń i instalacji gazowych o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa ( dla 1 osoby )w ramach  projektu „Szansa na zatrudnienie”, realizowanego w ramach Poddziałania 7.4.2. „Outplacement” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (kod CPV: 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego).

 

Miejsce i termin złożenia oferty: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., al. Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 6A (Biuro projektu), do 22 września 2017 r. do godz. 12:00.

 

 

Szczegółowe informacje Zapytania Ofertowego

Formularz oferty cenowej ZAM/86/MP-RZ/2017

Informacja o wyborze wykonawcy/wykonawców ZAM/86/MP-RZ/2017