Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak sprawy: ZAM/82/MP-WF/2017

Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie usługi dot. pełnienia funkcji „Oficera Niezależnego” dokonującego oceny merytorycznej Biznesplanów (oceniająca punktowo) złożonych przez uczestników/ki  projektu pn. „Jasne, że własna firma” w ramach Poddziałania 7.3.2. Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – RIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

 

Miejsce i termin złożenia oferty: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., Al. Najświętszej Maryi Panny 24 lok. 8, 42-202 Częstochowa- Biuro Zarządu ARR, do 13 września 2017 r. godz. 10:00.

 

 

Szczegółowe informacje Zapytania Ofertowego

Oferta ceowa ZAM/82/MP-WF/2017

Informacja o wyborze wykonawcy ZAM/82/MP-WF/2017