Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak sprawy: ZAM/04/OWES/2017

Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie usługi dot. pełnienia roli członka Komisji Oceny Wniosków o udzielenie wsparcia pomostowego na zatrudnione osoby w tworzonych lub istniejących Przedsiębiorstwach Społecznych w projekcie „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” realizowanego w ramach Poddziałania 9.3.1. „Wsparcie sektora ekonomii społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Miejsce i termin złożenia oferty: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., al. Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 3 (Biuro projektu JOWES), 11 styczeń 2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak sprawy: ZAM/03/OWES/2017

Przedmiot zamówienia: Usługa organizacji i przeprowadzenia szkolenia z zakresu palacz kotłów C.O. dla pracowników nowoutworzonych przedsiębiorstw społecznych dla uczestników projektu „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, realizowanego w ramach Poddziałania 9.3.1. „Wsparcie sektora ekonomii społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Miejsce i termin złożenia oferty: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., al. Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 3 (Biuro projektu JOWES), 10 styczeń 2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak sprawy: ZAM/02/OWES/2017

Przedmiot zamówienia: Usługa organizacji i przeprowadzenia szkolenia z zakresu sitodruku dla pracowników nowoutworzonych przedsiębiorstw społecznych dla uczestników projektu „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, realizowanego w ramach Poddziałania 9.3.1. „Wsparcie sektora ekonomii społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Miejsce i termin złożenia oferty: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., al. Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 3 (Biuro projektu JOWES), 10 styczeń 2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak sprawy: ZAM/01/OWES/2017

Przedmiot zamówienia: usługa organizacji i przeprowadzenia szkolenia z zakresu wiązania siana – tworzenia figur, zwierząt i postaci dla pracowników nowoutworzonych przedsiębiorstw społecznych dla uczestników projektu „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, realizowanego w ramach Poddziałania 9.3.1. „Wsparcie sektora ekonomii społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Miejsce i termin złożenia oferty: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., al. Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 3 (Biuro projektu JOWES), 10 styczeń 2017 r.

INFORMACJE O WYBORZE WYKONAWCY ZAMÓWIENIA

ZAM/57/OWES/2016

 

Postępowanie dot. usługi organizacji i przeprowadzenia szkoleń zawodowych z zakresu pilarz-drwal dla pracowników nowoutworzonych przedsiębiorstw społecznych dla uczestników projektu „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, realizowanego w ramach Poddziałania 9.3.1. „Wsparcie sektora ekonomii społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego:

INFORMACJE O WYBORZE WYKONAWCY ZAMÓWIENIA

ZAM/51/OWES/2016

 

Przedmiot zamówienia: Usługa organizacji i przeprowadzenia szkoleń zawodowych z zakresu carving  dla pracowników nowoutworzonych przedsiębiorstw społecznych dla uczestników projektu „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, realizowanego w ramach Poddziałania 9.3.1. „Wsparcie sektora ekonomii społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

INFORMACJE O WYBORZE WYKONAWCY ZAMÓWIENIA

ZAM/52/OWES/2016

 

Przedmiot zamówienia: Usługa organizacji i przeprowadzenia szkoleń zawodowych z zakresu kucharz  dla pracowników nowoutworzonych przedsiębiorstw społecznych dla uczestników projektu „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, realizowanego w ramach Poddziałania 9.3.1. „Wsparcie sektora ekonomii społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak sprawy: ZAM/56/OWES/2016

Przedmiot zamówienia: Usługa organizacji i przeprowadzenia kursu palacza kotłów C.O. dla pracowników nowoutworzonych przedsiębiorstw społecznych dla uczestników projektu „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, realizowanego w ramach Poddziałania 9.3.1. „Wsparcie sektora ekonomii społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Miejsce i termin złożenia oferty: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., al. Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 3 (Biuro projektu JOWES), 28 grudzień 2016 r.