Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak sprawy: ZAM/60/OWES/2017

Przedmiot zamówienia: Usługa organizacji i przeprowadzenia kursu nowoczesnych technik fryzjerskich dla pracowników nowoutworzonych przedsiębiorstw społecznych dla uczestników projektu „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, realizowanego w ramach Poddziałania 9.3.1. „Wsparcie sektora ekonomii społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

 

Miejsce i termin złożenia oferty: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., al. Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 3 (Biuro projektu JOWES), do 16 czerwca 2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Znak sprawy: ZAM/59/MP-RZ/2017
 

Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie  Kursu ECDL – PTI STANDARD (dla 1 osoby);  oraz przeprowadzenia egzaminu zewnętrznego w obszarze tematycznym zgodnym ze szkoleniem zawodowym  Kurs ECDL-PTI STANDARD ( dla 1 osoby) w ramach  projektu „Szansa na zatrudnienie”, realizowanego w ramach Poddziałania 7.4.2. „Outplacement” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (kod CPV: 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego).


Miejsce i termin złożenia oferty: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., al. Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 6A (Biuro projektu), do 2 czerwca 2017 r. do godz. 10.00

 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY ZAMÓWIENIA


 Znak sprawy: ZAM/52/MF/2017

 
Świadczenie pomocy prawnej dla Funduszu Pożyczkowego w Częstochowie prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. dla przedsiębiorców z województwa śląskiego.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak sprawy: ZAM/57/OWES/2017

Przedmiot zamówienia: Usługa organizacji i przeprowadzenia kursu renowacji mebli/tapicerek dla pracowników nowoutworzonych przedsiębiorstw społecznych dla uczestników projektu „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, realizowanego w ramach Poddziałania 9.3.1. „Wsparcie sektora ekonomii społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

 

Miejsce i termin złożenia oferty: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., al. Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 3 (Biuro projektu JOWES), do 19 maja 2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak sprawy: ZAM/56/OWES/2017

Przedmiot zamówienia: Usługa organizacji i przeprowadzenia kursu robienia pizzy dla pracowników nowoutworzonych przedsiębiorstw społecznych dla uczestników projektu „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, realizowanego w ramach Poddziałania 9.3.1. „Wsparcie sektora ekonomii społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

 

Miejsce i termin złożenia oferty: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., al. Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 3 (Biuro projektu JOWES), do 18 maja 2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak sprawy: ZAM/55/OWES/2017

Przedmiot zamówienia: Usługa organizacji i przeprowadzenia kursu baristycznego dla pracowników nowoutworzonych przedsiębiorstw społecznych dla uczestników projektu „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, realizowanego w ramach Poddziałania 9.3.1. „Wsparcie sektora ekonomii społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

 

Miejsce i termin złożenia oferty: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., al. Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 3 (Biuro projektu JOWES), do 18 maja  2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak sprawy: ZAM/54/OWES/2017

Przedmiot zamówienia: Usługa organizacji i przeprowadzenia kursu kadry, płace i księgowość w spółdzielniach socjalnych dla pracowników nowoutworzonych przedsiębiorstw społecznych dla uczestników projektu „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, realizowanego w ramach Poddziałania 9.3.1. „Wsparcie sektora ekonomii społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

 

Miejsce i termin złożenia oferty: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., al. Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 3 (Biuro projektu JOWES), do 18 maja  2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak sprawy: ZAM/51/MP-RZ/2017

Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie  „Kursu arteterapii”  (dla 1 osoby); „Kursu stylizacji paznokci” ( dla 1 osoby) oraz przeprowadzenia egzaminu zewnętrznego w obszarze tematycznym zgodnym ze szkoleniem zawodowym nr 1 „Kurs arteterapii” (dla 1 osoby); egzaminu zewnętrznego w obszarze tematycznym zgodnym ze szkoleniem zawodowym nr 2 „Kurs stylizacji paznokci” (dla 1 osoby)  w ramach  projektu „Szansa na zatrudnienie”, realizowanego w ramach Poddziałania 7.4.2. „Outplacement” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (kod CPV: 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego).

 

Miejsce i termin złożenia oferty: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., al. Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 6A (Biuro projektu), do 10 maja  2017 r. do godz. 10.00.