Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

Uzupełniona informacja z otwarcia ofert

ZAM/59/BZ/2016

 

w przetargu nieograniczonym na realizacje zadania pn. Budowa Centrum Logistycznego w zakresie umożliwiającym uzyskanie, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, pozwolenia na użytkowanie oraz użytkowanie budynku zgodnie z jego przeznaczeniem wraz z zagospodarowaniem terenu działki oraz wykonaniem przyłączy.

 

Szczegółowa informacja uzupełniająca z otwarcia ofert