Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

Zamówienia publiczne

Wniosek o przedłużenie terminu związania ofertą

 

Nr postępowania ZAM/27/CP/2019

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie negocjacji z ogłoszeniem na: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania p.n.: Budowa hali przemysłowej wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu inwestycji w lokalizacji Częstochowa, ul. Ekonomiczna 5.

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie negocjacji z ogłoszeniem na: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania p.n.: Budowa hali przemysłowej wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu inwestycji w lokalizacji Częstochowa, ul. Ekonomiczna 5.

 

Działając na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), Zamawiający zawiadamia o poprawieniu w ofercie oczywistych omyłek rachunkowych, o których mowa w art. 87 ust. 2 pkt 2 Pzp, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Nr postępowania ZAM/27/CP/2019


w postępowaniu w trybie negocjacji z ogłoszeniem dot. opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: Budowa hali przemysłowej wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu inwestycji w lokalizacji Częstochowa, ul. Ekonomiczna 5.

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW O WYNIKACH OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW I OTRZYMANYCH OCENACH

 

Nr postępowania ZAM/27/CP/2019

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie negocjacji z ogłoszeniem na: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: Budowa hali przemysłowej wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu inwestycji w lokalizacji Częstochowa, ul. Ekonomiczna 5.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

 

Nr postępowania ZAM/27/CP/2019

 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: Budowa hali przemysłowej wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu inwestycji w lokalizacji Częstochowa, ul. Ekonomiczna 5.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

ZAM/13/CP/2019


Zgodnie z art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) zawiadamiam, że na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, unieważniono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: Budowa hali przemysłowej wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu inwestycji w lokalizacji Częstochowa, ul. Ekonomiczna 5.

Informacja z otwarcia ofert

 

Nr postępowania ZAM/13/CP/2019


w przetargu nieograniczonym dot. opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: Budowa hali przemysłowej wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu inwestycji w lokalizacji Częstochowa, ul. Ekonomiczna 5.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

 

Nr postępowania ZAM/13/CP/2019

 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: Budowa hali przemysłowej wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu inwestycji w lokalizacji Częstochowa, ul. Ekonomiczna 5.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
ZAM/59/BZ/2016

 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - BUDOWA CENTRUM LOGISTYCZNEGO w zakresie umożliwiającym uzyskanie, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, pozwolenia na użytkowanie oraz użytkowanie budynku zgodnie z jego przeznaczeniem wraz z zagospodarowaniem terenu działki oraz wykonaniem przyłączy.

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., 42-202 Częstochowa, aleja Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 8, tel. 34 360 56 88, faks 34 360 57 47, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., adres strony internetowej: http://www.arr.czestochowa.pl informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w ww. postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Uzupełniona informacja z otwarcia ofert

ZAM/59/BZ/2016

 

w przetargu nieograniczonym na realizacje zadania pn. Budowa Centrum Logistycznego w zakresie umożliwiającym uzyskanie, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, pozwolenia na użytkowanie oraz użytkowanie budynku zgodnie z jego przeznaczeniem wraz z zagospodarowaniem terenu działki oraz wykonaniem przyłączy.