Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

Informacja z otwarcia ofert - ZAM/59/BZ/2016

 

Nr postępowania ZAM/59/BZ/2016

 

dot. przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Budowa Centrum Logistycznego w zakresie umożliwiającym uzyskanie, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, pozwolenia na użytkowanie oraz użytkowanie budynku zgodnie z jego przeznaczeniem wraz z zagospodarowaniem terenu działki oraz wykonaniem przyłączy.

 

Szczegółowe informacje z otwarcia ofert