Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Znak sprawy: ZAM/76/MP-RZ/2017
 

Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie szkolenia zawodowego oraz organizację i przeprowadzenie zewnętrznego egzaminu dla uczestnika projektu "Szansa na zatrudnienie", realizowanego w ramach Poddziałania 7.4.2. "Outplacement" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (kod CPV: 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego).


Miejsce i termin złożenia oferty: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., al. Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 6A (Biuro projektu), do 24 sierpnia 2017 r. do godz. 12.00

 

 

 

Szczegółowe informacje zapytania ofertowego

Oferta cenowa ZAM.76.MP-RZ.2017

Unieważnienie postępowania ZAM/76/MP-RZ/2017