Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak sprawy: ZAM/90/OWES/2017

Przedmiot zamówienia: Usługa organizacji i przeprowadzenia szkolenia zawodowego z zakresu towaroznawstwa zielarskiego nowoutworzonych przedsiębiorstw społecznych dla uczestników projektu „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, realizowanego w ramach Poddziałania 9.3.1. „Wsparcie sektora ekonomii społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

 

Miejsce i termin złożenia oferty: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., al. Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 3 (Biuro projektu JOWES), do 05 października 2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak sprawy: ZAM/89/OWES/2017

Przedmiot zamówienia: Usługa organizacji i przeprowadzenia szkoleń zawodowych z zakresu prawa jazdy kat. B dla pracowników nowoutworzonych przedsiębiorstw społecznych dla uczestników projektu „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, realizowanego w ramach Poddziałania 9.3.1. „Wsparcie sektora ekonomii społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

 

Miejsce i termin złożenia oferty: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., al. Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 3 (Biuro projektu JOWES), do 28 września 2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak sprawy: ZAM/88/OWES/2017

Przedmiot zamówienia: Usługa organizacji i przeprowadzenia szkolenia zawodowego z zakresu obsługi autoklawów dla pracowników nowoutworzonych przedsiębiorstw społecznych dla uczestników projektu „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, realizowanego w ramach Poddziałania 9.3.1. „Wsparcie sektora ekonomii społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

 

Miejsce i termin złożenia oferty: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., al. Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 3 (Biuro projektu JOWES), do 28 września 2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak sprawy: ZAM/87/MF/2017

Przedmiot zamówienia: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. zaprasza do składania ofert odnośnie postępowania dotyczącego: Dostawa fabrycznie nowego komputera przenośnego /laptopa/ wraz z oprogramowaniem biurowym i akcesoriami - 1 sztuka w ramach realizacji projektu „ Fundusz Pożyczkowy w Częstochowie prowadzony przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S. A. dla przedsiębiorców z województwa śląskiego”

 

Termin składania ofert: do 26.09.2017 r. do godz. 13.00,


Miejsce składania ofert:
- forma papierowa Sekretariat Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.,
Al. Najświętszej Maryi Panny 24 lok. 8,
- droga elektroniczna skrzynka  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
    
Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę podczas oceny ofert.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak sprawy: ZAM/86/MP-RZ/2017

Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie  szkolenia zawodowego nr 1 – Specjalista ds. kadr i płac  wraz z egzaminem (dla 2 osób); szkolenia zawodowego nr 2 – przygotowującego do uzyskania uprawnień elektroenergetycznych ( grupa1) - uzyskanie świadectw kwalifikacyjnych w zakresie eksploatacji (E) i dozoru (D) - urządzeń, instalacji o napięciu niższym niż 1kV  oraz w zakresie uzyskania uprawnień gazowych ( grupa 3) – uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie  eksploatacji (E) urządzeń, instalacji -  urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5kPa (dla 1 osoby ) oraz przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych potwierdzających uzyskanie świadectwa  kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji ( E )  i dozoru ( D ) urządzeń, instalacji o napięciu niższym niż 1kV  oraz uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji ( E ) urządzeń i instalacji gazowych o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa ( dla 1 osoby )w ramach  projektu „Szansa na zatrudnienie”, realizowanego w ramach Poddziałania 7.4.2. „Outplacement” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (kod CPV: 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego).

 

Miejsce i termin złożenia oferty: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., al. Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 6A (Biuro projektu), do 22 września 2017 r. do godz. 12:00.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak sprawy: ZAM/83/OWES/2017

Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie usługi szkoleniowej w ramach Równościowych szkoleń w zakresie zarządzania różnorodnością w sektorze Ekonomii Społecznej dla uczestników projektu „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, realizowanego w ramach Poddziałania 9.3.1. „Wsparcie sektora ekonomii społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

 

Miejsce i termin złożenia oferty: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., al. Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 8, do 15 września 2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak sprawy: ZAM/82/MP-WF/2017

Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie usługi dot. pełnienia funkcji „Oficera Niezależnego” dokonującego oceny merytorycznej Biznesplanów (oceniająca punktowo) złożonych przez uczestników/ki  projektu pn. „Jasne, że własna firma” w ramach Poddziałania 7.3.2. Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – RIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

 

Miejsce i termin złożenia oferty: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., Al. Najświętszej Maryi Panny 24 lok. 8, 42-202 Częstochowa- Biuro Zarządu ARR, do 13 września 2017 r. godz. 10:00.

ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Znak sprawy: ZAM/80/MP-RZ/2017
 

Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie  „Kurs na wózki widłowe podnośnikowe z wymianą butli gazowych LPG – kat. II WJO” (dla 1 osoby);  oraz przeprowadzenia egzaminu zewnętrznego w obszarze tematycznym zgodnym ze szkoleniem zawodowym  Kurs na wózki widłowe podnośnikowe z wymianą butli gazowych LPG – kat. II WJO” (dla 1 osoby)w ramach  projektu „Szansa na zatrudnienie”, realizowanego w ramach Poddziałania 7.4.2. „Outplacement” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (kod CPV: 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego).


Miejsce i termin złożenia oferty: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., al. Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 6A (Biuro projektu), do 11 września 2017 r. do godz. 12.00