Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Znak sprawy: ZAM/60/CT/2018

 

Przedmiot zamówienia: Usługa wydruku materiałów informacyjnych na spotkanie Living Lab w ramach projektu  „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.3 Profesjonalizacja IOB Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.


Miejsce i termin złożenia oferty: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.,
al. Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 8,  do 7 listopada 2018 r. do godz. 12:00

 

Szczegółowe informacje Zapytania Ofertowego

Załącznik nr 1 formularz ofertowy

Załącznik nr 2 oświadczenie o braku powiązań