Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Znak sprawy: ZAM/80/MP-RZ/2017
 

Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie  „Kurs na wózki widłowe podnośnikowe z wymianą butli gazowych LPG – kat. II WJO” (dla 1 osoby);  oraz przeprowadzenia egzaminu zewnętrznego w obszarze tematycznym zgodnym ze szkoleniem zawodowym  Kurs na wózki widłowe podnośnikowe z wymianą butli gazowych LPG – kat. II WJO” (dla 1 osoby)w ramach  projektu „Szansa na zatrudnienie”, realizowanego w ramach Poddziałania 7.4.2. „Outplacement” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (kod CPV: 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego).


Miejsce i termin złożenia oferty: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., al. Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 6A (Biuro projektu), do 11 września 2017 r. do godz. 12.00

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak sprawy: ZAM/81/OWES/2017

Przedmiot zamówienia: Usługę organizacji i przeprowadzenia szkoleń zawodowych z zakresu prawa jazdy kat. B dla pracowników nowoutworzonych przedsiębiorstw społecznych dla uczestników projektu „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, realizowanego w ramach Poddziałania 9.3.1. „Wsparcie sektora ekonomii społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

 

Miejsce i termin złożenia oferty: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., al. Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 3 (Biuro projektu JOWES), do 11 września 2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak sprawy: ZAM/78/MP-SB/2017

 

Przedmiotem zamówienia: Wybor „Oficera Niezależnego” – świadczącego usługę polegającą na dokonaniu oceny merytorycznej Biznesplanów (oceniająca punktowo) złożonych przez uczestników/ki  projektu pn. „Świadomy Biznes” w ramach Poddziałania 7.3.3. Promocja samozatrudnienia, w celu nabycia przez nich umiejętności założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

 

Miejsce i termin złożenia oferty: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., Al. Najświętszej Maryi Panny 24 lok. 8 (Biuro Zarządu) do 07 września 2017 r. go godz. 10:00.

Ważność zapytania ofertowego ZAM/78/MP-SB/2017 zostaje wydłużona do dnia 07.09.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
 

Przedmiot zamówienia: Zakup 2 szaf metalowych biurowych wraz z transportem i wniesieniem dla Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie  S.A., Al. Najświętszej Maryi Panny 24 lok 8, 42-202 Częstochowa, (miejsce dostawy: 42-202 Częstochowa Al. Najświętszej Maryi Panny 24 lok 6, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30) zgodnie z załączoną do zapytania Ofertą- formularzem cenowym.


Miejsce i termin złożenia oferty: Ofertę w formie wypełnionego formularza  (załącznik nr 1do zapytania ofertowego), należy przesłać e-mail  na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub listownie albo złożyć osobiście (w zamkniętej kopercie) w siedzibie ARR w Częstochowie  S.A. , Al. NMP 24 lok 8 42-2020 Częstochowa w terminie do dnia 08-09-2017 r. do godziny 15.00, z dopiskiem „ Szafy biurowe”.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Znak sprawy: ZAM/76/MP-RZ/2017
 

Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie szkolenia zawodowego oraz organizację i przeprowadzenie zewnętrznego egzaminu dla uczestnika projektu "Szansa na zatrudnienie", realizowanego w ramach Poddziałania 7.4.2. "Outplacement" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (kod CPV: 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego).


Miejsce i termin złożenia oferty: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., al. Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 6A (Biuro projektu), do 24 sierpnia 2017 r. do godz. 12.00

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak sprawy: ZAM/77/MP-WF/2017

Przedmiot zamówienia: Pełnienia funkcji „Oficera Niezależnego” dokonującego oceny merytorycznej Biznesplanów (oceniająca punktowo) złożonych przez uczestników/ki  projektu pn. „Jasne, że własna firma” w ramach Poddziałania 7.3.2. Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – RIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

 

Miejsce i termin złożenia oferty: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., Al. Najświętszej Maryi Panny 24 lok. 8, 42-202 Częstochowa- Biuro Zarządu ARR, do 24 sierpnia 2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak sprawy: ZAM/75/OWES/2017

Przedmiot zamówienia: Usługę organizacji i przeprowadzenia szkoleń zawodowych z zakresu prawa jazdy kat. B dla pracowników nowoutworzonych przedsiębiorstw społecznych dla uczestników projektu „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, realizowanego w ramach Poddziałania 9.3.1. „Wsparcie sektora ekonomii społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

 

Miejsce i termin złożenia oferty: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., al. Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 3 (Biuro projektu JOWES), do 11 sierpień 2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak sprawy: ZAM/74/MP-SB/2017

Przedmiotem zamówienia jest wybór 2 trenerów (po jednym do każdej części zamówienia) do przeprowadzenia 64 godz. szkoleń przygotowujących do rozpoczęcia działalności gospodarczej dla Uczestników projektu „Świadomy Biznes” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 7.3.3 Promocja samozatrudnienia, w celu nabycia przez nich umiejętności założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

 

Miejsce i termin złożenia oferty: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., Al. Najświętszej Maryi Panny 24 lok. 7 (Biuro projektu). / lok.8 (Sekretariat) do 03 sierpnia 2017 r. do godz. 15:00.