Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak sprawy: ZAM/120/CT/2017

Przedmiot zamówienia: Organizacja spotkania B2B w sektorze energetyki (energetyka wielkoskalowa) w ramach projektu „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.3 Profesjonalizacja IOB Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Miejsce i termin złożenia oferty: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.,
al. Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 8,  do 19 grudnia 2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak sprawy: ZAM/119/CT/2017

Przedmiot zamówienia: Organizacja panelu dyskusyjnego z wykorzystaniem warsztatu
w ramach projektu „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.3 Profesjonalizacja IOB Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Miejsce i termin złożenia oferty: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.,
al. Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 8, do 19 grudnia 2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak sprawy: ZAM/118/CT/2017

Przedmiot zamówienia: Organizacja spotkania branżowego w ramach projektu „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.3 Profesjonalizacja IOB Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020;

Miejsce i termin złożenia oferty: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.,
al. Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 8, do 19 grudnia 2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak sprawy: ZAM/117/OWES/2017

Przedmiot zamówienia: Usługa organizacji i przeprowadzenia szkolenia zawodowego z zakresu Obsługa Social Media dla pracowników nowoutworzonych przedsiębiorstw społecznych dla uczestników projektu „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, realizowanego w ramach Poddziałania 9.3.1. „Wsparcie sektora ekonomii społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

 

Miejsce i termin złożenia oferty: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., al. Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 3 (Biuro projektu JOWES), do 14 grudnia 2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak sprawy: ZAM/116/OWES/2017

Przedmiot zamówienia: Usługa organizacji i przeprowadzenia szkolenia zawodowego z zakresu Stworzenie min. trzech programów pokazowych/warsztatowych dla grup o tematyce: kuchnia molekularna z degustacją, kuchnia z zastosowaniem ciekłego azotu oraz suchego lodu dla pracowników nowoutworzonych przedsiębiorstw społecznych dla uczestników projektu „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, realizowanego w ramach Poddziałania 9.3.1. „Wsparcie sektora ekonomii społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

 

Miejsce i termin złożenia oferty: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., al. Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 3 (Biuro projektu JOWES), do 07 grudnia 2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak sprawy: ZAM/112/OWES/2017

Przedmiot zamówienia: Usługa organizacji i przeprowadzenia szkolenia zawodowego z zakresu poziomu zaawansowanego – online Techniki SketchUp Pro + V-ray dla pracowników nowoutworzonych przedsiębiorstw społecznych dla uczestników projektu „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, realizowanego w ramach Poddziałania 9.3.1. „Wsparcie sektora ekonomii społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

 

Miejsce i termin złożenia oferty: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., al. Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 3 (Biuro projektu JOWES), do 07 grudnia 2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Działając na podstawie Regulaminu zamówień publicznych, których szacunkowa wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. zaprasza do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie usługi w formie Studiów Podyplomowych dla kadry projektu „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, realizowanego w ramach Poddziałania 9.3.1. „Wsparcie sektora ekonomii społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (kod CPV: 80430000-7 usługi edukacji osób dorosłych na poziomie akademickim).

 

Przedmiot zamówienia - Zamówienie dotyczy wyboru uczelni wyższej do przeprowadzenia usługi w formie Studiów Podyplomowych Master of Business Administration dla członka kadry projektu „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” dalej JOWES, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 9.3.1. „Wsparcie sektora ekonomii społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak sprawy: ZAM/109/OWES/2017

Przedmiot zamówienia: Usługa w formie Studiów Podyplomowych z zakresu Komunikacji i kreowania wizerunku dla dwóch człoków kadry projektu „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, realizowanego w ramach Poddziałania 9.3.1. „Wsparcie sektora ekonomii społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

 

Miejsce i termin złożenia oferty: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., al. Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 3 (Biuro projektu JOWES), do 10 listopada 2017 r. do godz. 15.30.