Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak sprawy: ZAM/74/MP-SB/2017

Przedmiotem zamówienia jest wybór 2 trenerów (po jednym do każdej części zamówienia) do przeprowadzenia 64 godz. szkoleń przygotowujących do rozpoczęcia działalności gospodarczej dla Uczestników projektu „Świadomy Biznes” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 7.3.3 Promocja samozatrudnienia, w celu nabycia przez nich umiejętności założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

 

Miejsce i termin złożenia oferty: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., Al. Najświętszej Maryi Panny 24 lok. 7 (Biuro projektu). / lok.8 (Sekretariat) do 03 sierpnia 2017 r. do godz. 15:00.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak sprawy: ZAM/71/MP-WF/2017

Przedmiot zamówienia: Kompleksowe przygotowanie oraz obsługa cateringu na potrzeby Zamawiającego-Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. w związku z realizacją projektu „Jasne, że własna firma”.

 

Miejsce i termin złożenia oferty: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., Al. Najświętszej Maryi Panny 24 lok. 8, 42-202 Częstochowa, do 21 lipca 2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak sprawy: ZAM/70/OWES/2017

Przedmiot zamówienia: Usługa organizacji i przeprowadzenia szkoleń zawodowych z zakresu prawa jazdy kat. B dla pracowników nowoutworzonych przedsiębiorstw społecznych dla uczestników projektu „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, realizowanego w ramach Poddziałania 9.3.1. „Wsparcie sektora ekonomii społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

 

Miejsce i termin złożenia oferty: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., al. Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 3 (Biuro projektu JOWES), do 19 lipca 2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak sprawy: ZAM/67/MP-WF/2017

Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie usługi dot. pełnienia roli członka Komisji oceny merytorycznej formularzy zgłoszeniowych do projektu pn. „Jasne, że własna firma” w ramach Poddziałania 7.3.2. Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – RIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

 

Miejsce i termin złożenia oferty: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., Al. Najświętszej Maryi Panny 24 lok. 8, 42-202 Częstochowa - Biuro Zarządu ARR, do 04 lipca 2017 r. godzina 10:00.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak sprawy: ZAM/62/MP-WF/2017

Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie usługi dot. pełnienia roli członka Komisji oceny merytorycznej formularzy zgłoszeniowych do projektu pn. „Jasne, że własna firma” w ramach Poddziałania 7.3.2. Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – RIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

 

Miejsce i termin złożenia oferty: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., Al. Najświętszej Maryi Panny 24 lok. 8, 42-202 Częstochowa - Biuro Zarządu ARR, do 20 czerwca 2017 r. godzina 10:00.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak sprawy: ZAM/61/OWES/2017

Przedmiot zamówienia: Usługa organizacji i przeprowadzenia kursu manicure i pedicure dla pracowników nowoutworzonych przedsiębiorstw społecznych dla uczestników projektu „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, realizowanego w ramach Poddziałania 9.3.1. „Wsparcie sektora ekonomii społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

 

Miejsce i termin złożenia oferty: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., al. Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 3 (Biuro projektu JOWES), do 16 czerwca 2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak sprawy: ZAM/60/OWES/2017

Przedmiot zamówienia: Usługa organizacji i przeprowadzenia kursu nowoczesnych technik fryzjerskich dla pracowników nowoutworzonych przedsiębiorstw społecznych dla uczestników projektu „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, realizowanego w ramach Poddziałania 9.3.1. „Wsparcie sektora ekonomii społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

 

Miejsce i termin złożenia oferty: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., al. Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 3 (Biuro projektu JOWES), do 16 czerwca 2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Znak sprawy: ZAM/59/MP-RZ/2017
 

Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie  Kursu ECDL – PTI STANDARD (dla 1 osoby);  oraz przeprowadzenia egzaminu zewnętrznego w obszarze tematycznym zgodnym ze szkoleniem zawodowym  Kurs ECDL-PTI STANDARD ( dla 1 osoby) w ramach  projektu „Szansa na zatrudnienie”, realizowanego w ramach Poddziałania 7.4.2. „Outplacement” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (kod CPV: 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego).


Miejsce i termin złożenia oferty: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., al. Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 6A (Biuro projektu), do 2 czerwca 2017 r. do godz. 10.00