Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak sprawy: ZAM/11/OWES/2018

Przedmiot zamówienia: Usługa szkoleniowej w ramach szkoleń równościowych w zakresie zarządzania różnorodnością oraz w ramach szkoleń rozwijających kompetencje menedżerskie (Akademia Liderów ES) dla uczestników projektu „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, realizowanego w ramach Poddziałania 9.3.1. „Wsparcie sektora ekonomii społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

 

 1. „Wystąpienia publiczne – zwiększenie potencjału PES” - przewidywana liczba dni wynosi 2 dni szkoleniowe.
 2. „Negocjacje – współpraca z interesariuszami PES” - przewidywana liczba dni wynosi 2 dni szkoleniowe.
 3. „Komunikacja interpersonalna – skuteczne przekazywanie i odbiór informacji w codziennej współpracy z innymi ludźmi” - przewidywana liczba dni wynosi 2 dni szkoleniowe.
  oraz w ramach szkoleń rozwijających kompetencje menedżerskie (Akademia Liderów ES):
 4. „Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji” - przewidywana liczba dni wynosi 4 dni szkoleniowe.

 

Miejsce i termin złożenia oferty: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., al. Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 8, do 02 marca 2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak sprawy: ZAM/10/OWES/2018

Przedmiot zamówienia: Usługa szkoleniowej w ramach szkoleń dla uzyskania wiedzy i umiejętności do założenia i prowadzenia działalności w sektorze ES dla uczestników projektu „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, realizowanego w ramach Poddziałania 9.3.1. „Wsparcie sektora ekonomii społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

 

 1. „Logika projektowa. Warsztaty przygotowania wniosku o dofinansowanie” - przewidywana liczba dni wynosi 4 dni szkoleniowe.
 2. „Wykorzystanie mediów społecznościowych w rozwijaniu organizacji” - przewidywana liczba dni wynosi 2 dni szkoleniowe;
 3. „Księgowość i kadry w podmiotach ekonomii społecznej” - przewidywana liczba dni wynosi 4 dni szkoleniowe.
 4. „Google Ad Grants – szkolenie z adwords i  adwords Express pod kątem Google grants” (2 dni szkoleniowe).
 5. „G Suite i YouTube dla organizacji non-profit” (1 dzień szkoleniowy). 

 

Miejsce i termin złożenia oferty: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., al. Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 8, do 26 lutego 2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak sprawy: ZAM/08/MP-RZ/2018

 

Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie szkoleń zawodowych wraz z egzaminami w następujących obszarach:
1)    kurs księgowości wspomaganej komputerem wraz z egzaminem (dla 3 osób),
2)    kurs licencjonowany transport drogowy taksówką osobową wraz z egzaminem (dla 1 osoby),
3)    kurs spawania metodą MAG 135” wraz z egzaminem (dla 1 osoby),
4)    kurs operatora obrabiarki CNC wraz z egzaminem (dla 1 osoby),
5)    kurs ECDL - PTI STANDARD wraz z egzaminem (dla 1 osoby)
6)    kurs stylizacji paznokci wraz z egzaminem (dla 1 osoby),
7)    kurs ECDL - BASE wraz z egzaminem ( dla 1 osoby),
8)    kurs komputerowy MS Excel (dla 1 osoby),
 dla uczestników projektu „Szansa na zatrudnienie”, realizowanego w ramach Poddziałania 7.4.2. „Outplacement” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (kod CPV: 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego).


Miejsce i termin złożenia oferty: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., al. Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 6A (Biuro projektu), do 21 lutego  2017 r. do godz. 8.00

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak sprawy: ZAM/07/OWES/2018

Przedmiot zamówienia: Usługa szkoleniowej w ramach szkoleń dla uzyskania wiedzy i umiejętności do założenia i prowadzenia działalności w sektorze ES i równościowych szkoleń w zakresie zarządzania różnorodnością w sektorze Ekonomii Społecznej dla uczestników projektu „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, realizowanego w ramach Poddziałania 9.3.1. „Wsparcie sektora ekonomii społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

 

Miejsce i termin złożenia oferty: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., al. Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 8, do 09 lutego 2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak sprawy: ZAM/05/OWES/2018

Przedmiot zamówienia: Usługa organizacji i przeprowadzenia szkolenia zawodowego z zakresu Zoopsychologii dla pracowników nowo utworzonych przedsiębiorstw społecznych dla uczestników projektu „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, realizowanego w ramach Poddziałania 9.3.1. „Wsparcie sektora ekonomii społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

 

Miejsce i termin złożenia oferty: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., al. Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 3 (Biuro projektu JOWES), do 26 stycznia 2018 r.

Zarząd Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., informuje, że uchwałą nr 49/V/2017 Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. z dnia 27 grudnia 2017 roku, w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017 i rok 2018, Rada Nadzorcza spośród zebranych ofert wybrała do badania sprawozdania finansowego firmę Concept Finance Audyt i Doradztwo Rafał Durkacz z siedzibą w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 270, XIV p., lok. 1408.

 

Dziękujemy za wszystkie nadesłane oferty.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak sprawy: ZAM/124/OWES/2017

Przedmiot zamówienia: Usługa organizacji i przeprowadzenia szkolenia zawodowego z zakresu Zoopsychologii dla pracowników nowo utworzonych przedsiębiorstw społecznych dla uczestników projektu „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, realizowanego w ramach Poddziałania 9.3.1. „Wsparcie sektora ekonomii społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

 

Miejsce i termin złożenia oferty: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., al. Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 3 (Biuro projektu JOWES), do 21 grudnia 2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak sprawy: ZAM/123/OWES/2017

Przedmiot zamówienia: Usługa organizacji i przeprowadzenia szkolenia zawodowego z zakresu Instruktora Psich Sportów dla pracowników nowo utworzonych przedsiębiorstw społecznych dla uczestników projektu „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, realizowanego w ramach Poddziałania 9.3.1. „Wsparcie sektora ekonomii społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

 

Miejsce i termin złożenia oferty: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., al. Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 3 (Biuro projektu JOWES), do 21 grudnia 2017 r.