Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak sprawy: ZAM/93/CP/2017

Przedmiot zamówienia: Usługa w zakresie fizycznej ochrony mienia znajdującego się w budynku zlokalizowanym w Częstochowie przy ul. Wały Dwernickiego 117/121, stanowiącym własność Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., wraz z obsługą recepcji i świadczeniem prac porządkowych
w okresie od 1.11.2017 r. do 31.10.2018 r.

 

Miejsce i termin złożenia oferty: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., al. Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 8, w sekretariacie, w terminie do dnia 18.10.2017 r. do godz. 11.00.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak sprawy: ZAM/92/OWES/2017

Przedmiot zamówienia: Usługa w formie kursu z zakresu specjalista ds. rachunkowości - samodzielny księgowy dla jednego członka kadry projektu „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” dalej JOWES, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 9.3.1. „Wsparcie sektora ekonomii społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

 

Miejsce i termin złożenia oferty: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., al. Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 3 (Biuro projektu JOWES), do 10 października 2017 r. do godziny 12:00.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak sprawy: ZAM/91/OWES/2017

Przedmiot zamówienia: Usługa w formie szkolenia z zakresu Mediacji w zakresie podstawowym oraz rozszerzonym wraz z certyfikacją dla dwóch członków kadry projektu „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” dalej JOWES, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 9.3.1. „Wsparcie sektora ekonomii społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

 

Miejsce i termin złożenia oferty: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., al. Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 3 (Biuro projektu JOWES), do 06 października 2017 r. do godziny 12:00.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak sprawy: ZAM/90/OWES/2017

Przedmiot zamówienia: Usługa organizacji i przeprowadzenia szkolenia zawodowego z zakresu towaroznawstwa zielarskiego nowoutworzonych przedsiębiorstw społecznych dla uczestników projektu „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, realizowanego w ramach Poddziałania 9.3.1. „Wsparcie sektora ekonomii społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

 

Miejsce i termin złożenia oferty: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., al. Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 3 (Biuro projektu JOWES), do 05 października 2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak sprawy: ZAM/89/OWES/2017

Przedmiot zamówienia: Usługa organizacji i przeprowadzenia szkoleń zawodowych z zakresu prawa jazdy kat. B dla pracowników nowoutworzonych przedsiębiorstw społecznych dla uczestników projektu „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, realizowanego w ramach Poddziałania 9.3.1. „Wsparcie sektora ekonomii społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

 

Miejsce i termin złożenia oferty: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., al. Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 3 (Biuro projektu JOWES), do 28 września 2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak sprawy: ZAM/88/OWES/2017

Przedmiot zamówienia: Usługa organizacji i przeprowadzenia szkolenia zawodowego z zakresu obsługi autoklawów dla pracowników nowoutworzonych przedsiębiorstw społecznych dla uczestników projektu „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, realizowanego w ramach Poddziałania 9.3.1. „Wsparcie sektora ekonomii społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

 

Miejsce i termin złożenia oferty: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., al. Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 3 (Biuro projektu JOWES), do 28 września 2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak sprawy: ZAM/87/MF/2017

Przedmiot zamówienia: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. zaprasza do składania ofert odnośnie postępowania dotyczącego: Dostawa fabrycznie nowego komputera przenośnego /laptopa/ wraz z oprogramowaniem biurowym i akcesoriami - 1 sztuka w ramach realizacji projektu „ Fundusz Pożyczkowy w Częstochowie prowadzony przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S. A. dla przedsiębiorców z województwa śląskiego”

 

Termin składania ofert: do 26.09.2017 r. do godz. 13.00,


Miejsce składania ofert:
- forma papierowa Sekretariat Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.,
Al. Najświętszej Maryi Panny 24 lok. 8,
- droga elektroniczna skrzynka  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
    
Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę podczas oceny ofert.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak sprawy: ZAM/86/MP-RZ/2017

Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie  szkolenia zawodowego nr 1 – Specjalista ds. kadr i płac  wraz z egzaminem (dla 2 osób); szkolenia zawodowego nr 2 – przygotowującego do uzyskania uprawnień elektroenergetycznych ( grupa1) - uzyskanie świadectw kwalifikacyjnych w zakresie eksploatacji (E) i dozoru (D) - urządzeń, instalacji o napięciu niższym niż 1kV  oraz w zakresie uzyskania uprawnień gazowych ( grupa 3) – uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie  eksploatacji (E) urządzeń, instalacji -  urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5kPa (dla 1 osoby ) oraz przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych potwierdzających uzyskanie świadectwa  kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji ( E )  i dozoru ( D ) urządzeń, instalacji o napięciu niższym niż 1kV  oraz uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji ( E ) urządzeń i instalacji gazowych o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa ( dla 1 osoby )w ramach  projektu „Szansa na zatrudnienie”, realizowanego w ramach Poddziałania 7.4.2. „Outplacement” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (kod CPV: 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego).

 

Miejsce i termin złożenia oferty: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., al. Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 6A (Biuro projektu), do 22 września 2017 r. do godz. 12:00.