Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak sprawy: ZAM/24/OWES/2018

Przedmiot zamówienia: Usługa organizacji i przeprowadzenia szkolenia zawodowego z zakresu Strzelectwa Sportowego dla pracowników nowoutworzonych przedsiębiorstw społecznych dla uczestników projektu „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, realizowanego w ramach Poddziałania 9.3.1. „Wsparcie sektora ekonomii społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

 

Miejsce i termin złożenia oferty: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., al. Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 3 (Biuro projektu JOWES), do 22 maja 2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak sprawy: ZAM/23/OWES/2018

Przedmiot zamówienia: Usługa organizacji i przeprowadzenia szkolenia zawodowego z zakresu Tworzyw sztucznych i ich właściwości dla pracowników nowoutworzonych przedsiębiorstw społecznych dla uczestników projektu „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, realizowanego w ramach Poddziałania 9.3.1. „Wsparcie sektora ekonomii społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

 

Miejsce i termin złożenia oferty: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., al. Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 3 (Biuro projektu JOWES), do 15 maja 2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak sprawy: ZAM/18/OWES/2018

Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie usługi w formie szkoleń z zakresu ekonomii społecznej dla 3 członków kadry projektu „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 9.3.1. „Wsparcie sektora ekonomii społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

 

Miejsce i termin złożenia oferty: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., al. Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 8, do 02 maja 2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak sprawy: ZAM/14/OWES/2018

Przedmiot zamówienia: Usługa organizacji i przeprowadzenia szkolenia zawodowego z zakresu administracyjno-biurowego dla pracowników nowoutworzonych przedsiębiorstw społecznych dla uczestników projektu „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, realizowanego w ramach Poddziałania 9.3.1. „Wsparcie sektora ekonomii społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

 

Miejsce i termin złożenia oferty: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., al. Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 3 (Biuro projektu JOWES), do 27 marca 2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak sprawy: ZAM/13/OWES/2018

Przedmiot zamówienia: Usługa szkoleniowa w ramach szkoleń dla uzyskania wiedzy i umiejętności do założenia i prowadzenia działalności w sektorze ES oraz szkoleń równościowych szkoleń w zakresie zarządzania różnorodnością w sektorze Ekonomii Społecznej i szkoleń rozwijających kompetencje menedżerskie (Akademia Liderów ES) dla uczestników projektu „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, realizowanego w ramach Poddziałania 9.3.1. „Wsparcie sektora ekonomii społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

 

Miejsce i termin złożenia oferty: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., al. Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 8, do 26 marca 2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak sprawy: ZAM/12/OWES/2018

Przedmiot zamówienia: Usługa organizacji i przeprowadzenia szkolenia zawodowego z zakresu Obsługi kas fiskalnych dla pracowników nowoutworzonych przedsiębiorstw społecznych dla uczestników projektu „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, realizowanego w ramach Poddziałania 9.3.1. „Wsparcie sektora ekonomii społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

 

Miejsce i termin złożenia oferty: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., al. Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 3 (Biuro projektu JOWES), do 20 marca 2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak sprawy: ZAM/11/OWES/2018

Przedmiot zamówienia: Usługa szkoleniowej w ramach szkoleń równościowych w zakresie zarządzania różnorodnością oraz w ramach szkoleń rozwijających kompetencje menedżerskie (Akademia Liderów ES) dla uczestników projektu „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, realizowanego w ramach Poddziałania 9.3.1. „Wsparcie sektora ekonomii społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

 

 1. „Wystąpienia publiczne – zwiększenie potencjału PES” - przewidywana liczba dni wynosi 2 dni szkoleniowe.
 2. „Negocjacje – współpraca z interesariuszami PES” - przewidywana liczba dni wynosi 2 dni szkoleniowe.
 3. „Komunikacja interpersonalna – skuteczne przekazywanie i odbiór informacji w codziennej współpracy z innymi ludźmi” - przewidywana liczba dni wynosi 2 dni szkoleniowe.
  oraz w ramach szkoleń rozwijających kompetencje menedżerskie (Akademia Liderów ES):
 4. „Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji” - przewidywana liczba dni wynosi 4 dni szkoleniowe.

 

Miejsce i termin złożenia oferty: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., al. Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 8, do 02 marca 2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak sprawy: ZAM/10/OWES/2018

Przedmiot zamówienia: Usługa szkoleniowej w ramach szkoleń dla uzyskania wiedzy i umiejętności do założenia i prowadzenia działalności w sektorze ES dla uczestników projektu „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, realizowanego w ramach Poddziałania 9.3.1. „Wsparcie sektora ekonomii społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

 

 1. „Logika projektowa. Warsztaty przygotowania wniosku o dofinansowanie” - przewidywana liczba dni wynosi 4 dni szkoleniowe.
 2. „Wykorzystanie mediów społecznościowych w rozwijaniu organizacji” - przewidywana liczba dni wynosi 2 dni szkoleniowe;
 3. „Księgowość i kadry w podmiotach ekonomii społecznej” - przewidywana liczba dni wynosi 4 dni szkoleniowe.
 4. „Google Ad Grants – szkolenie z adwords i  adwords Express pod kątem Google grants” (2 dni szkoleniowe).
 5. „G Suite i YouTube dla organizacji non-profit” (1 dzień szkoleniowy). 

 

Miejsce i termin złożenia oferty: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., al. Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 8, do 26 lutego 2018 r.