Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak sprawy: ZAM/86/MP-RZ/2017

Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie  szkolenia zawodowego nr 1 – Specjalista ds. kadr i płac  wraz z egzaminem (dla 2 osób); szkolenia zawodowego nr 2 – przygotowującego do uzyskania uprawnień elektroenergetycznych ( grupa1) - uzyskanie świadectw kwalifikacyjnych w zakresie eksploatacji (E) i dozoru (D) - urządzeń, instalacji o napięciu niższym niż 1kV  oraz w zakresie uzyskania uprawnień gazowych ( grupa 3) – uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie  eksploatacji (E) urządzeń, instalacji -  urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5kPa (dla 1 osoby ) oraz przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych potwierdzających uzyskanie świadectwa  kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji ( E )  i dozoru ( D ) urządzeń, instalacji o napięciu niższym niż 1kV  oraz uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji ( E ) urządzeń i instalacji gazowych o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa ( dla 1 osoby )w ramach  projektu „Szansa na zatrudnienie”, realizowanego w ramach Poddziałania 7.4.2. „Outplacement” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (kod CPV: 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego).

 

Miejsce i termin złożenia oferty: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., al. Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 6A (Biuro projektu), do 22 września 2017 r. do godz. 12:00.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak sprawy: ZAM/83/OWES/2017

Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie usługi szkoleniowej w ramach Równościowych szkoleń w zakresie zarządzania różnorodnością w sektorze Ekonomii Społecznej dla uczestników projektu „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, realizowanego w ramach Poddziałania 9.3.1. „Wsparcie sektora ekonomii społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

 

Miejsce i termin złożenia oferty: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., al. Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 8, do 15 września 2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak sprawy: ZAM/82/MP-WF/2017

Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie usługi dot. pełnienia funkcji „Oficera Niezależnego” dokonującego oceny merytorycznej Biznesplanów (oceniająca punktowo) złożonych przez uczestników/ki  projektu pn. „Jasne, że własna firma” w ramach Poddziałania 7.3.2. Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – RIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

 

Miejsce i termin złożenia oferty: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., Al. Najświętszej Maryi Panny 24 lok. 8, 42-202 Częstochowa- Biuro Zarządu ARR, do 13 września 2017 r. godz. 10:00.

ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Znak sprawy: ZAM/80/MP-RZ/2017
 

Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie  „Kurs na wózki widłowe podnośnikowe z wymianą butli gazowych LPG – kat. II WJO” (dla 1 osoby);  oraz przeprowadzenia egzaminu zewnętrznego w obszarze tematycznym zgodnym ze szkoleniem zawodowym  Kurs na wózki widłowe podnośnikowe z wymianą butli gazowych LPG – kat. II WJO” (dla 1 osoby)w ramach  projektu „Szansa na zatrudnienie”, realizowanego w ramach Poddziałania 7.4.2. „Outplacement” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (kod CPV: 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego).


Miejsce i termin złożenia oferty: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., al. Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 6A (Biuro projektu), do 11 września 2017 r. do godz. 12.00

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak sprawy: ZAM/81/OWES/2017

Przedmiot zamówienia: Usługę organizacji i przeprowadzenia szkoleń zawodowych z zakresu prawa jazdy kat. B dla pracowników nowoutworzonych przedsiębiorstw społecznych dla uczestników projektu „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, realizowanego w ramach Poddziałania 9.3.1. „Wsparcie sektora ekonomii społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

 

Miejsce i termin złożenia oferty: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., al. Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 3 (Biuro projektu JOWES), do 11 września 2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak sprawy: ZAM/78/MP-SB/2017

 

Przedmiotem zamówienia: Wybor „Oficera Niezależnego” – świadczącego usługę polegającą na dokonaniu oceny merytorycznej Biznesplanów (oceniająca punktowo) złożonych przez uczestników/ki  projektu pn. „Świadomy Biznes” w ramach Poddziałania 7.3.3. Promocja samozatrudnienia, w celu nabycia przez nich umiejętności założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

 

Miejsce i termin złożenia oferty: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., Al. Najświętszej Maryi Panny 24 lok. 8 (Biuro Zarządu) do 07 września 2017 r. go godz. 10:00.

Ważność zapytania ofertowego ZAM/78/MP-SB/2017 zostaje wydłużona do dnia 07.09.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
 

Przedmiot zamówienia: Zakup 2 szaf metalowych biurowych wraz z transportem i wniesieniem dla Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie  S.A., Al. Najświętszej Maryi Panny 24 lok 8, 42-202 Częstochowa, (miejsce dostawy: 42-202 Częstochowa Al. Najświętszej Maryi Panny 24 lok 6, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30) zgodnie z załączoną do zapytania Ofertą- formularzem cenowym.


Miejsce i termin złożenia oferty: Ofertę w formie wypełnionego formularza  (załącznik nr 1do zapytania ofertowego), należy przesłać e-mail  na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub listownie albo złożyć osobiście (w zamkniętej kopercie) w siedzibie ARR w Częstochowie  S.A. , Al. NMP 24 lok 8 42-2020 Częstochowa w terminie do dnia 08-09-2017 r. do godziny 15.00, z dopiskiem „ Szafy biurowe”.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Znak sprawy: ZAM/76/MP-RZ/2017
 

Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie szkolenia zawodowego oraz organizację i przeprowadzenie zewnętrznego egzaminu dla uczestnika projektu "Szansa na zatrudnienie", realizowanego w ramach Poddziałania 7.4.2. "Outplacement" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (kod CPV: 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego).


Miejsce i termin złożenia oferty: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., al. Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 6A (Biuro projektu), do 24 sierpnia 2017 r. do godz. 12.00