Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

LPIStarosta Powiatu Kłobuckiego, Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie zapraszają na spotkanie informacyjne pt. „FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW NA ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY I  INNE FORMY WSPARCIA PRACODAWCÓW W POWIECIE KŁOBUCKIM.”


Na spotkanie zapraszamy przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem wsparcia z:

- Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 - na badania, innowacje, szkolenia i rozwój firmy;

- Krajowego Funduszu Szkoleniowego – na podnoszenie kwalifikacji pracodawców i ich pracowników;

- Funduszu Pracy – na doposażenie stanowisk pracy w firmie oraz współfinansowanie zatrudnienia.

LPIStarosta Powiatu Myszkowskiego  i  Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie zapraszają na spotkanie informacyjne pt. „Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców na rozwój działalności gospodarczej – dotacje i pożyczki”.


Na spotkanie zapraszamy przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem wsparcia z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 na badania, innowacje, szkolenia i rozwój firmy.

LPILokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie zaprasza na spotkanie informacyjne pt. „Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców na rozwój działalności gospodarczej – dotacje i pożyczki”.


Na spotkanie zapraszamy przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem wsparcia z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 na badania, innowacje, szkolenia i rozwój firmy.

LPIWójt Gminy Poraj  i Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie zapraszają  na spotkanie informacyjne pt. „Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców na rozwój działalności gospodarczej – dotacje i pożyczki”.


Na spotkanie zapraszamy przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem wsparcia z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 na badania, innowacje, szkolenia i rozwój firmy.

LPIBurmistrz Miasta i Gminy  Koniecpol  i Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie zapraszają  na spotkanie informacyjne pt. „Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców na rozwój działalności gospodarczej – dotacje i pożyczki”.


Na spotkanie zapraszamy przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem wsparcia z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 na badania, innowacje, szkolenia i rozwój firmy.