Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak sprawy: ZAM/118/CT/2017

Przedmiot zamówienia: Organizacja spotkania branżowego w ramach projektu „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.3 Profesjonalizacja IOB Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020;

Miejsce i termin złożenia oferty: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.,
al. Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 8, do 19 grudnia 2017 r.

 

Szczegółowe informacje Zapytania ofertowego

Formularz ofertowy ZAM/118/CT/2017

Oświadczenie o braku powiązań ZAM/118/CT/2017