Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

Zarząd Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., informuje, że uchwałą nr 49/V/2017 Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. z dnia 27 grudnia 2017 roku, w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017 i rok 2018, Rada Nadzorcza spośród zebranych ofert wybrała do badania sprawozdania finansowego firmę Concept Finance Audyt i Doradztwo Rafał Durkacz z siedzibą w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 270, XIV p., lok. 1408.

 

Dziękujemy za wszystkie nadesłane oferty.