Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

nr sprawy ARR/33/MF/15/P

 

Świadczenie pomocy prawnej dla Funduszu Pożyczkowego w Częstochowie prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A dla przedsiębiorców z województwa śląskiego.
 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty