Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Znak sprawy: ZAM/23/MP-LZ/2019

 

Przedmiot zamówienia: Świadczenia usługi szkoleniowej dot. przeprowadzenia szkoleń z zakresu kompetencji interpersonalnych i społecznych(składających się z   trzech  Część nr 1/Szkolenie - Autoprezentacja oraz komunikacja interpersonalna, Część nr 2/Szkolenie- Radzenie sobie ze stresem, Część nr 3/Szkolenie - Aktywne poszukiwanie pracy) dla 30 uczestników projektu  „Szansa na lepsze zatrudnienie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (RPO WSL) na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Poddziałanie 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia.

 

Miejsce i termin złożenia oferty: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., ul. Najświętszej Maryi Panny 24 lok. 8, 42-202 Częstochowa - Biuro Zarządu lub przesłanie skanu oferty na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 16.05.2019 r. do godz. 23:59.


 

 

Szczegółowe informacje Zapytania Ofertowego

Oferta cenowa - ZAM/23/MP-LZ/2019


 

 

Informacja o wynikach postępowania - ZAM/23/MP-LZ/2019