Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

scpŚląskie Centrum Przedsiębiorczości we współpracy z Akademią im. Jana Długosza w Częstochowie zaprasza na spotkanie informacyjne dla Przedsiębiorców oraz Jednostek Naukowo-Badawczych Konkurs z Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Tematyka spotkań poświęcona jest zasadom pozyskiwania wsparcia.


27.04.2018 r. w godz. 9.00 – 14:00 Częstochowa, Al. Armii Krajowej 13/15 Akademia im. Jana Długosza – Wydział Matematyczno - Przyrodniczy - sala 120 (I piętro).


W trakcie spotkań omówiona zostanie dokumentacja konkursowa: kryteria wyboru i oceny projektów, kwalifikowalność wydatków, zasady prawidłowej
realizacji oraz trwałości projektu, nadużycia finansowe. Do udziału w spotkaniach zapraszamy wszystkich beneficjentów zainteresowanych realizacją projektów badawczych w ramach obszarów:
MEDYCYNA, ENERGETYKA, TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE, ZIELONA GOSPODARKA oraz PRZEMYSŁY WSCHODZĄCE.


Konkurs z Działania 1.2 dedykowany jest mikro, małym, średnim i dużym przedsiębiorstwom. Wsparciem mogą zostać objęte również organizacje badawcze i upowszechniające wiedzę aplikujące wspólnie z przedsiębiorstwami o wsparcie na prowadzenie prac B+R. Ponadto beneficjentem w ww. konkursie mogą być spółki celowe, spółki typu spin off czy spin out.


Czwarta edycja konkursu w ramach Działania 1.2 będzie dysponowała alokacją o wysokości ponad 60 mln zł. Nabór zaplanowano od 30.04 do 28.06.2018 r. Wspierane będą dwa typy projektów. Pierwszy to tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach. W drugim dofinansowane są wydatki na prowadzenie prac B+R w przedsiębiorstwach.


W celu wzięcia udziału w wybranym spotkaniu prosimy o rejestrację na stronie www.scp-slask.pl z zakładce Szkolenia. (link do rejestracji: https://www.scp-slask.pl/register/form/37)


Spotkania mają charakter nieodpłatny.


Udział w wybranym spotkaniu zostanie potwierdzony drogą mailową (prosimy o wpisanie adresów mailowych).


Osoby do kontaktu: Adriana Witkowska-Konieczny, Krzysztof Winter, Jarosław Ziewiec.

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, ul. Katowicka 47,
41-500 Chorzów, tel. 32 743 91 71, 32 743 91 77 fax 32 743 91 61.

 

Harmonogram spotkania