Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

STOWARZYSZENIE „RAZEM NA WYŻYNY”
ogłasza
NABÓR 1/2018/G
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na projekt grantowy p.t.

Promocja obszaru LGD „Razem na wyżyny”
poprzez rozwój miejsc aktywności ruchowej
 
w ramach przedsięwzięcia Miejsca aktywności ruchowej wskazanego w Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” na lata 2015-2023 (LSR)

Termin składania wniosków: od 22 grudnia 2017 r. do 19 stycznia 2018 roku


Miejsce i tryb składania wniosków:
Wniosek o powierzenie grantu, wypełniony i zatwierdzony w Generatorze (link: https://omikronkonkursy.pl/wnioski/generator1.php?a=fe97c3bf8d17f5cf&&b=c570260fb82776c15841b5224bd4facc), należy wydrukować, podpisać i w wersji papierowej wraz z załącznikami złożyć bezpośrednio, osobiście lub przez osobę upoważnioną lub przez pełnomocnika, w siedzibie Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” w Mykanowie przy ul. Cichej 72, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” wniosku w wersji papierowej.


Forma wsparcia: refundacja.
Wnioskodawca może ubiegać się o wyprzedzające finansowanie w wysokości 36,37% wnioskowanej kwoty grantu.


Limit środków dostępnych w ramach projektu grantowego: 250 000,00 złotych.


Minimalna i maksymalna kwota grantu (dofinansowania): od 10 000 do 25 000 zł


Minimalna i maksymalna wartość zadania: od 10 000 do 50 000 zł


Intensywność pomocy: do 100% kosztów kwalifikowalnych.

 

Pełna treść ogłoszenia

 

Więcej informacji znajdziecie Państwo pod adresem www.razemnawyzyny.pl