Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

zapisz-siezaproponuj-temat

 

 

Inicjatywa
Formuła i cel spotkań
Terminy
Kto może wziąć udział?
Jak zgłosić udział ?

Śniadania z Przedsiębiorcami to cykliczne spotkania lokalnych przedsiębiorców z Prezydentem Miasta Częstochowy traktowane jako ważne forum dialogu między środowiskiem przedsiębiorców a samorządem, służące wymianie doświadczeń i wiedzy w sprawach ważnych dla rozwoju częstochowskich firm. Śniadania w obecnym kształcie zostały zainicjowane przez Prezydenta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyka, a ich organizatorem jest Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.

W przyjaznej atmosferze Parku Przemysłowo-Technologicznego, przy porannej kawie, omawiane są sprawy dotyczące przedsiębiorców oraz ich oczekiwań wobec lokalnego samorządu. W ten sposób Prezydent wsłuchuje się w problemy przedsiębiorców, w ich propozycje, pomysły i sugestie. Jest to także forum dla konsultacji inicjatyw Prezydenta na rzecz rozwoju sektora przedsiębiorczości w Częstochowie.
Dlatego w trakcie Śniadań omawiamy ważne dla przedsiębiorców zagadnienia jak: zachęty inwestycyjne dla firm, wsparcie z programów publicznych, program rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy, możliwości nawiązywania współpracy gospodarczej na rynkach zagranicznych.
Każde ze spotkań to odrębny temat, w trakcie przewidujemy czas na omówienie kluczowego zagadnienia przez eksperta, dyskusję, indywidualne konsultacje czy panele eksperckie.

Śniadania odbywają się cyklicznie - w pierwszy czwartek danego miesiąca.
W wyjątkowych sytuacjach, np. w związku ze świętami czy wakacjami, termin może ulec zmianie – wtedy powiadamiamy o tym na naszej stronie.

Nasze spotkania mają charakter otwarty - serdecznie zapraszamy wszystkie osoby, które chcą aktywnie uczestniczyć w działaniach na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w naszym regionie.

Aby móc wziąć udział w Śniadaniu z przedsiębiorcami, wystarczy najpóźniej na dzień przed terminem danego Śniadania zgłosić swój udział w spotkaniu za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

 

IMG 0782Październikowe  "Śniadanie z Przedsiębiorcami" już za nami.  Ponad  40 lokalnych przedsiębiorców  wzięło udział w spotkaniu poprowadzonym przez  naszych gości: pana  Bartosza Rozpondka, Dyrektora Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości oraz pana  Marcina Biernata, Wicedyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy.  Głos w spotkaniu zabrała również pani Magdalena Kręciwilk z Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.


W ramach tematu "Fundusze unijne na rozwój przedsiębiorstw" omówiono m.in., aktualny stan konkursów dla firm w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego   Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020, finansowanie szkoleń i doradztwa w ramach podmiotowego systemu finansowania oraz dotacje na innowacje i technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej.


Gościem specjalnym spotkania był Prezydent Miasta Częstochowy pan Krzysztof  Matyjaszczyk.

 

Prezentacje zaprezentowane na spotkaniu:

  1. Fundusze unijne na rozwój przedsiębiorstwa
  2. Wsparcie dla firm - Działania 1.2, 3.2, 3.3.
  3. Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

 

DSC03541     DSC03553

DSC03554     DSC03559

IMG 0782     IMG 0783

IMG 0794