Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. ogłasza nabór Kandydatów do projektu „Nowa szansa” I ścieżka (szkolenia zawodowe), realizowanego w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL.

 

Rekrutacja Kandydatów do uczestnictwa w I ścieżce realizacji projektu obejmującej wsparcie w zakresie: poradnictwo zawodowe i psychologiczne, szkolenia aktywizacyjne i zawodowe „szyte na miarę” oraz pośrednictwo pracy, rozpocznie się 17.03.2014 r. i będzie odbywać się w trybie ciągłym do wyczerpania miejsc dla I ścieżki (6 Uczestników projektu).

 

 

Regulamin rekrutacji Uczestników projektu „Nowa szansa”_I ścieżka (szkolenia zawodowe) oraz wzory dokumentów rekrutacyjnych, które należy złożyć w procesie rekrutacji są gotowe do pobrania i zamieszczone w zakładce Pliki do pobrania.

 

Informacje o trybie, sposobie i miejscu składania dokumentów rekrutacyjnych zawarte są w w/w Regulaminie.

 

Ewentualne pytania prosimy kierować pod nr tel. 34 324 50 75, Osoba do kontaktu w sprawie rekrutacji: Katarzyna Wołczyńska.

 

Regulamin rekrutacji uczestników projektu Nowa szansa_I ścieżka

Zał. 01_formularz rekrutacyjny

Zał. 02_formularz wstępnej diagnozy potrzeb doradczo-szkoleniowych

Zał. 03_oświadczenie potwierdzajace miejsce zamieszkania

Zał. 04_oświadczenie o byciu osobą nieaktywną zawodowo (jeśli dotyczy)

Zał. 05_zaśw. zakł. pracy o zwolnieniu pracownika (jeśli dotyczy)

Zał. 06_zaśw. zakł. pracy o zwolnieniach pracowników (jeśli dotyczy)

Zał. 07_oświadczenie o niekaralności karą zakazu dostępu do środków (jeśli dotyczy)

Zał. 08_karta oceny formalnej

Zał. 09_karta oceny merytorycznej_I etap

Zał. 10_karta oceny merytorycznej_II etap

Zał. 11_zbiorcza karta oceny merytorycznej

Zał. 12_deklaracja uczestnictwa w projekcie