Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert


nr sprawy ARR/27/MP-CZ/14/P


Prowadzenie warsztatów artystycznych w ramach realizacji projektu „Edukacja młodego pokolenia”

 

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty