Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

Sprostowanie błędu pisarskiego do informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

nr sprawy ZAM/36/MP-LP-LZ/2019


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenia usługi prowadzenia szkoleń/kursów zawodowych wraz z egzaminami certyfikowanymi oraz prowadzenia szkoleń/kursów podnoszących kwalifikacje i umiejętności zawodowe dla uczestników projektów  „Nowa praca – lepsza przyszłość” oraz  „Szansa na lepsze zatrudnienie”.

 

Sprostowanie błędu pisarskiego do informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty - ZAM/36/MP-LP-LZ/2019