Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

Informacja z otwarcia ofert

Nr postępowania ZAM/36/MP-LP-LZ/2019

 

w przetargu nieograniczonym dot. świadczenia usługi prowadzenia szkoleń/kursów zawodowych wraz z egzaminami certyfikowanymi oraz prowadzenia szkoleń/kursów podnoszących kwalifikacje i umiejętności zawodowe dla uczestników projektów "Nowa praca-lepsza przyszłość" oraz "Szansa na lepsze zatrudnienie"

 

Szczegółowe informacje z otwrcia ofert

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej