Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

zapisz-siezaproponuj-temat

 

 

Inicjatywa
Formuła i cel spotkań
Terminy
Kto może wziąć udział?
Jak zgłosić udział ?

Śniadania z Przedsiębiorcami to cykliczne spotkania lokalnych przedsiębiorców z Prezydentem Miasta Częstochowy traktowane jako ważne forum dialogu między środowiskiem przedsiębiorców a samorządem, służące wymianie doświadczeń i wiedzy w sprawach ważnych dla rozwoju częstochowskich firm. Śniadania w obecnym kształcie zostały zainicjowane przez Prezydenta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyka, a ich organizatorem jest Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.

W przyjaznej atmosferze Parku Przemysłowo-Technologicznego, przy porannej kawie, omawiane są sprawy dotyczące przedsiębiorców oraz ich oczekiwań wobec lokalnego samorządu. W ten sposób Prezydent wsłuchuje się w problemy przedsiębiorców, w ich propozycje, pomysły i sugestie. Jest to także forum dla konsultacji inicjatyw Prezydenta na rzecz rozwoju sektora przedsiębiorczości w Częstochowie.
Dlatego w trakcie Śniadań omawiamy ważne dla przedsiębiorców zagadnienia jak: zachęty inwestycyjne dla firm, wsparcie z programów publicznych, program rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy, możliwości nawiązywania współpracy gospodarczej na rynkach zagranicznych.
Każde ze spotkań to odrębny temat, w trakcie przewidujemy czas na omówienie kluczowego zagadnienia przez eksperta, dyskusję, indywidualne konsultacje czy panele eksperckie.

Śniadania odbywają się cyklicznie - w pierwszy czwartek danego miesiąca.
W wyjątkowych sytuacjach, np. w związku ze świętami czy wakacjami, termin może ulec zmianie – wtedy powiadamiamy o tym na naszej stronie.

Nasze spotkania mają charakter otwarty - serdecznie zapraszamy wszystkie osoby, które chcą aktywnie uczestniczyć w działaniach na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w naszym regionie.

Aby móc wziąć udział w Śniadaniu z przedsiębiorcami, wystarczy najpóźniej na dzień przed terminem danego Śniadania zgłosić swój udział w spotkaniu za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

 

 sniadanie

Temat: „Korzyści wynikające z zarządzania różnorodnością w firmie”

 

Zapisy: do 3 września 2019 r.

 

 

 

IMG 20190606 084407Czerwcowe spotkanie z cyklu „Śniadanie z Przedsiębiorcami” zostało poświęcone tematyce nowych kierunków studiów na uczelniach publicznych w Częstochowie w roku akademickim 2019/2020, które w znaczący sposób mają zaspokoić potrzeby lokalnego rynku pracy. Na spotkaniu mieliśmy okazję gościć Pana Andrzeja Babczyńskiego, zastępcę Prezydenta Miasta Częstochowy.  Wśród zagadnień poruszonych na spotkaniu przedstawione zostały nowe kierunki studiów na częstochowskich uczelniach wyższych.

 Snia.06.06.2019

Temat: „Nowe kierunki studiów na uczelniach publicznych w Częstochowie w roku akademickim 2019/2020, a potrzeby rynku pracy”

 

Zapisy: do 5 czerwca 2019 r.

 

 

 

IMG 20190509 084405Za nami kolejne spotkanie z cyklu „Śniadanie z przedsiębiorcami”, organizowane przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. w Częstochowskim Parku Przemysłowo-Technologicznym.


Tematem majowego spotkania było „Inwestowanie grupowe w mieszkania na wynajem”. Prelegentem był Pan Artur Kaźmierczak - Współwłaściciel Grupy Mzuri, członek zarządu Mzuri Investments i spółek Mzuri CFI. Podczas spotkania w sposób praktyczny obecnym zostały przybliżone zagadnienia związane z inwestowaniem kapitału w mieszkania oraz działalnością Spółki Mzuri, będącej największą w Polsce firmą zarządzającą wynajmem mieszkań, która realizuje zadania związane z wynajmem i bieżącą obsługą mieszkań i najemców.

 snia.9.05.2019

Temat: „Inwestowanie grupowe w mieszkania na wynajem”

 

Zapisy: do 7 maja 2019 r.

 

 

 

IMG 20190411 084135Na kwietniowym spotkaniu z cyklu „Śniadanie z przedsiębiorcami” przedstawiona została bliżej działalność Centrum Usług Rozwojowych oraz Lokalnego Punktu Informacyjnego - projektów prowadzonych przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.


Gościem specjalnym „Śniadania z przedsiębiorcami” był Prezydent Miasta Częstochowy Pan Krzysztof Matyjaszczyk, który przywitał zebranych gości wraz z Wiceprezes Zarządu ARR Panią Anną Potrzebowską. W związku z obecnością Pana Prezydenta, przedsiębiorcy licznie korzystali z możliwości indywidualnych konsultacji.