Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

zapisz-siezaproponuj-temat

 

 

Inicjatywa
Formuła i cel spotkań
Terminy
Kto może wziąć udział?
Jak zgłosić udział ?

Śniadania z Przedsiębiorcami to cykliczne spotkania lokalnych przedsiębiorców z Prezydentem Miasta Częstochowy traktowane jako ważne forum dialogu między środowiskiem przedsiębiorców a samorządem, służące wymianie doświadczeń i wiedzy w sprawach ważnych dla rozwoju częstochowskich firm. Śniadania w obecnym kształcie zostały zainicjowane przez Prezydenta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyka, a ich organizatorem jest Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.

W przyjaznej atmosferze Parku Przemysłowo-Technologicznego, przy porannej kawie, omawiane są sprawy dotyczące przedsiębiorców oraz ich oczekiwań wobec lokalnego samorządu. W ten sposób Prezydent wsłuchuje się w problemy przedsiębiorców, w ich propozycje, pomysły i sugestie. Jest to także forum dla konsultacji inicjatyw Prezydenta na rzecz rozwoju sektora przedsiębiorczości w Częstochowie.
Dlatego w trakcie Śniadań omawiamy ważne dla przedsiębiorców zagadnienia jak: zachęty inwestycyjne dla firm, wsparcie z programów publicznych, program rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy, możliwości nawiązywania współpracy gospodarczej na rynkach zagranicznych.
Każde ze spotkań to odrębny temat, w trakcie przewidujemy czas na omówienie kluczowego zagadnienia przez eksperta, dyskusję, indywidualne konsultacje czy panele eksperckie.

Śniadania odbywają się cyklicznie - w pierwszy czwartek danego miesiąca.
W wyjątkowych sytuacjach, np. w związku ze świętami czy wakacjami, termin może ulec zmianie – wtedy powiadamiamy o tym na naszej stronie.

Nasze spotkania mają charakter otwarty - serdecznie zapraszamy wszystkie osoby, które chcą aktywnie uczestniczyć w działaniach na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w naszym regionie.

Aby móc wziąć udział w Śniadaniu z przedsiębiorcami, wystarczy najpóźniej na dzień przed terminem danego Śniadania zgłosić swój udział w spotkaniu za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

 

MAJ 2014 - „Możliwości likwidacji barier w prowadzeniu działalności gospodarczej wynikających z przepisów krajowych”.

05-01

15 maja 2014 roku w Częstochowskim Parku Przemysłowo Technologicznym odbyło się kolejne spotkanie z cyklu Śniadanie z Przedsiębiorcami.
Na zaproszenie, wystosowane do wszystkim parlamentarzystów regionu częstochowskiego, odpowiedzieli Poseł na Sejm RP Marek Balt i Senator RP Andrzej Szewiński.

Tematyka rozmów zdominowana została przez omówieniu barier w prowadzeniu działalności gospodarczej wynikających z przepisów krajowych.
Szczególnych utrudnień przedsiębiorcy upatrują w przepisach:

 

  • Prawa Zamówień Publicznych – przedsiębiorcy, co do PZP, stoją na stanowisku, że ustawa ta nie powinna już być nowelizowana. Ustawa ta powinna być napisana od nowa z udziałem ekspertów.
  • Prawa Pracy
  • O podatku VAT np. w zakresie użytkowania samochodów służbowych
  • ZUS
  • Krajowy Rejestr Karny
  • Deregulacja zawodów
  • Prawo skarbowe i to co dla przedsiębiorcy w nim najważniejsze – brak jednolitej interpretacji przepisów podatkowych

Po spotkaniu w szczególności istotne wydaje się wypracowanie wspólnego stanowiska parlamentarzystów i przedsiębiorców co do postulowanych zmian zapisów. Obecni na Śniadaniu z Przedsiębiorcami, Poseł Marek Balt i Senator Andrzej Szewiński obiecali, że dołożą wszelkich starań, aby cyklicznie uczestniczyć w spotkaniach z częstochowskimi przedsiębiorcami.

 

05-01     05-02

05-05     05-04

05-03