Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

Biuro projektu „Świadomy Biznes” zaprasza wszystkich Uczestników/czki Projektu na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 11.09.2017 r. o godz. 11. 00 w Sali Konferencyjnej nr. 1 W Częstochowskim Parku Przemysłowo Technologicznym przy ul. Wały Dwernickiego 117/121. Jednocześnie prosimy o zapoznanie się z Regulaminem wsparcia finansowego wraz z załącznikami, które zostały zaakceptowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.

 

Regulamin przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości

Zał. nr 1 Umowa o udzielenie wsparcia finansowego

Zał. nr 2 Umowa o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego

Zał. nr 3 Karta oceny merytorycznej biznesplanu

Zał. nr 4 Karta weryfikacji formalnej wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego

Zał. nr 5 Karta oceny merytorycznej wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego

Zał. nr 6 Wniosek o przyznanie podstawowego lub przedłużonego wsparcia pomostowego

Zał. nr 7 Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis

Zał. nr 8 Oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis

Zał. nr 9 Formularz informacji przedst. przy ubieganiu się o pomoc

Zał. nr 10 Minimalny wzór Aneksu do umowy o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego

Zał. nr 11 Biznes plan

Zał. nr 12 Szczegółowe zestawienie towarów i usług wsparcie finansowe

Zał. nr 13 Oświadczenia

Zał. nr 14 Oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z dwóch źródeł wsparcia

Zał. nr 15 Oświadczenie o wydatkowaniu wsparcia

Zał. nr 16 Rozliczenie wsparcia finansowego

Zał. nr 17 Rozliczenie wsparcia pomostowego

Zał. nr 18 Harmonogram rzeczowo-finansowy wsparcie pomostowe

Zał. nr 19 Standardy oceny biznesplanów

Zał. nr 20 zapotrzebowanie na usługi doradcze

Zał. nr 21 Umowa o udzieleniu wsparcia pomostowego w formie usług szkol-dor.