Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

Informacja RODO

KLAUZULE INFORMACYJNE RODO DLA LOKALNEGO PUNKTU INFORMACYJNEGO FUNDUSZY EUROPEJSKICH
W CZĘSTOCHOWIE

w przypadku udzielania odpowiedzi, konsultacje
z zainteresowanymi osobami, przedsiębiorcami w zakresie pozyskiwania środków z funduszy europejskich

 

> Czytaj więcej...

LPILokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne pt. „Możliwości przygotowania projektów na aktualnie ogłoszone konkursy w ramach Priorytetu IX Włączenie społeczne RPO WSL 2014-2020” w Kłobucku.

 

Spotkanie poświęcone będzie omówieniu zasad przygotowania projektów i wniosków o dofinansowanie w ramach:

1. Poddziałania 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych –RIT;
2. Poddziałania 9.1.4. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – LSR;
3. Poddziałania 9.2.4. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne – LSR;

 

 

Termin i miejsce spotkania:
Termin: 5 listopada 2018 r.
Rejestracja: 9.45-10.00
Godz. spotkania:  10.00-13.00
Miejsce: Dzienny Dom Senior+, ul. Rómmla 4a, Kłobuck.

 

Tematyka spotkania:
1.    Zasady aplikowania o środki w ramach poddziałań: 9.1.2, 9.1.4, 9.2.4 RPO WSL 2014-2020.
2.    Omówienie dokumentacji konkursowej.
3.    Wybrane zagadnienia dot. kwalifikowalności wydatków z EFS.

 

Zasady rekrutacji:
Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia drogą e-mail.


Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń.


Jeżeli ze względu na niepełnosprawność i/lub stan zdrowia potrzebują Państwo szczególnych udogodnień, to prosimy o kontakt.


Kontakt:
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie,  
Tel.: 34/3605687,  34/3245075; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Formularz zgłoszeniowy 2018.11.05