Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak sprawy: ZAM/32/OWES/2018

Przedmiot zamówienia: Usługa organizacji i przeprowadzenia szkolenia zawodowego z zakresu tworzyw sztucznych i ich właściwości dla pracowników nowoutworzonych przedsiębiorstw społecznych dla uczestników projektu „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, realizowanego w ramach Poddziałania 9.3.1. „Wsparcie sektora ekonomii społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

 

Miejsce i termin złożenia oferty: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., al. Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 3 (Biuro projektu JOWES), do 11 czerwca 2018 r.

 

 

Szczegółowe informacje Zapytania Ofertowego

Oferta cenowa ZAM/32/OWES/2018

Informacja o wyborze najkorzystiejszej oferty - ZAM/32/OWES/2018