Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak sprawy: ZAM/25/OWES/2018

Przedmiot zamówienia: Usługa szkoleniowa dla kadry projektu „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, realizowanego w ramach Poddziałania 9.3.1. „Wsparcie sektora ekonomii społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

 

Miejsce i termin złożenia oferty: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., al. Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 3 (Biuro projektu JOWES), do 25 maja 2018 r.

 

 

Szczegółowe informacje Zapytania Ofertowego

Oferta cenowa ZAM/25/OWES/2018

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - ZAM/25/OWES/2018