Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak sprawy: ZAM/22/MP-SB/2018

Przedmiot zamówienia: Usługa dot. dokonania oceny merytorycznej Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego finansowego (oceniająca punktowo) złożonych przez uczestników/ki projektu pn. „Świadomy Biznes” w ramach Poddziałania 7.3.3. Promocja samozatrudnienia, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

 

Miejsce i termin złożenia oferty: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., al. Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 8 (Sekretariat) lub 7 (Biuro projektu), do 24 maja 2018 r. do godz. 15:00.

 

 

Szczegółowe informacje Zapytania Ofertowego

Oferta cenowa ZAM/22/MP-SB/2018